Skip to content

Hydro-Vale-avtale ventet sluttført i første halvår 2011

Norsk Hydro ASA forventer å sluttføre den planlagte overtakelsen av Vale SAs aluminiumvirksomhet i løpet av første halvår 2011, noe senere enn den opprinnelige planen i fjerde kvartal 2010.

Forsinkelsen er knyttet til gruvelisenser og myndighetsgodkjenninger i Brasil, som tar noe lengre tid enn ventet. Konkret er avtalen avhengig av overdragelse av gruvelisenser fra Vale til det nylig etablerte joint-venture-selskapet for bauksittgruven Paragominas, som ifølge avtalen vil være 60 prosent eid av Hydro. De fleste overdragelsene er godkjent.

– Vi vil ikke kunne sluttføre avtalen dette året, som ventet. Vi forventer å få overført de nødvendige resterende lisensene i tide for å gjennomføre avtalen i første halvår 2011, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Vi jobber tett med Vale for å ferdigstille transaksjonen så snart som mulig og håper å kunne få på plass de utestående sakene tidligere og sluttføre allerede i første kvartal, hvis mulig, sier Brandtzæg.

– Vale og Hydro jobber tett sammen for å ferdigstille transaksjonen så snart som mulig, og vi har god tro på at vi skal få på plass alle utestående saker, sier Tito Martins, konserndirektør og ansvarlig for basismaterialer i Vale.

Forsinkelsen forventes ikke å ha vesentlig påvirkning på verdien av transaksjonen for Hydro.

Recommended for you