Skip to content

Hydro vil bygge resirkuleringsanlegg på Karmøy

Hydro vil bygge Norges største anlegg for resirkulering av aluminium på Karmøy.

Anlegget vil i første fase ha en kapasitet på 35.000 tonn. Totalinvesteringen i anlegget er om lag 260 millioner kroner og vil gi nærmere 40 nye arbeidsplasser på Karmøy.

Endelig byggebeslutning planlegges våren 2011. Det nye resirkulerings-anlegget kan stå ferdig og komme i drift sommeren 2012. Det vil da kunne ta imot og gjenvinne dross og skrap fra alle Hydros aluminiumverk i Norge. Dross er et restprodukt fra støpevirksomheten med høyt aluminiuminnhold.

I tillegg vil anlegget ha kapasitet til å gjenvinne aluminium fra eksterne kilder i Skandinavia og Island.

Det resirkulerte metallet vil bli nyttiggjort i Hydros eget produkt-støperi på Karmøy og vil bidra til å erstatte den kapasiteten som forsvant da det såkalte Søderberg-anlegget ble stengt i mars 2009.

Byggevirksomheten vil starte når rivingen av det nedstengte Søderberg-anlegget har frigjort arealet der resirkuleringsanlegget skal oppføres. Det vil nå bli gjennomført konsekvensutredninger med sikte på å få de nødvendige offentlige godkjennelser. Det vil også bli foretatt utredninger med sikte på å avklare i hvilken grad man kan gjøre nytte av for eksempel betong- og stålstrukturer i det tidligere Søderberg-anlegget.

Aluminium kan resirkuleres uendelig mange ganger uten å miste sine egenskaper og kvaliteter. Resirkulering av aluminium krever bare fem prosent av den energien som må til for å produsere primæraluminium. Dette gjør at resirkulering av aluminium er en økende virksomhet i hele verden. I Norge har Hydro til nå drevet et visst omfang av aluminiumresirkulering i Holmestrand.

Første fase i utbyggingen vil omfatte en støpeovn med kapasitet på om lag 35.000 tonn, samt alle nødvendige bygninger, renseanlegg og infrastruktur. Det omfatter også utstyr for å støpe ut metall i store blokker eller å overføre det flytende til produktstøperiet på Karmøy.

Fase to, som planlegges igangsatt når første fase er kommet i full drift, vil innbære installasjon av ytterligere en roterende støperiovn med kapasitet på 35.000 tonn.

Recommended for you