Skip to content

Hydros konsernsjef ny styreleder i IAI

Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg er valgt til ny styreleder i International Aluminium Institute (IAI), som er bransjeorganisasjon for den globale aluminiumindustrien.

– Jeg føler meg beæret av en slik utnevnelse i en tid da aluminiummetall og aluminiumprodukter opplever sterk vekst, samtidig som industrien står overfor utfordringer på kort sikt og muligheter på lang sikt, sier Brandtzæg.

– Globalt sett søker man etter måter å reduserer klimautslippene på. Vi ser aluminium som en del av løsningen på klimautfordringen, med bakgrunn i den økende anvendelsen av aluminium-produkter og metallets resirkuleringsevne. Industrien arbeider i tillegg kontinuerlig for å møte den økte etterspørselen etter aluminium ved å produsere mer for mindre.

Brandtzæg skal være styreleder for IAI i en periode på to år. Han etterfølger Artem Volynets fra UC Rusal.

– Artem Volynets har bidratt med et sterkt og positivt lederskap gjennom den globale markedsuroen som vi alle har stått overfor i de to siste årene – og jeg ser fram til å bygge videre på arbeidet som er satt i gang i IAI, sier Brandtzæg.

IAIs generalsekretær Ron Knapp peker på at IAI er i fronten når det gjelder aluminiumrelaterte saker, med basis i en sterk medlemsmasse med 27 av verdens største aluminiumselskaper.

– I erkjennelse av utfordringene som denne industrien møter, både når det gjelder utvinning av primærmetall og gjenvinning og resirkulering, har IAI bidratt til god miljømessig forvaltning med fokus på å redusere utslipp og minimalisere påvirkningen på miljø og klima.

IAI har også satt i verk et omfattende program for livssyklusanalyser med sikte på å få så komplett og god forståelse som mulig av miljømessige innvirkninger og fordeler ved aluminiumprodukter.

Recommended for you