Skip to content

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling og indikativ tidsplan for fortrinnsrettsemisjonen

Aksjeeierne i Norsk Hydro ASA innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Generalforsamlingen finner sted på Norsk Hydro ASAs hovedkontor på Vækerø, Drammensveien 260, 0283 Oslo, mandag 21. juni 2010 kl. 09.00.

Til behandling foreligger forslag om kapitalforhøyelse ved fortrinnsrettsemisjon, utstedelse av nye aksjer som delvis vederlag for selskapets oppkjøp av Vale Austria Holdings GmbHs interesser i visse aluminiumsvirksomheter og eiendeler og endring av selskapets vedtekter.

Indikativ tidsplan for fortrinnsrettsemisjonen

  • Publisering av informasjonsdokument: På eller omkring 2. juni
  • Annonsering av tegningskurs og relaterte betingelser: Umiddelbart forut for 21. juni
  • Ekstraordinær generalforsamling: 21. juni
  • Aksjen noteres eksklusive tegningsretter: 22. juni
  • Publisering av prospekt: 25. juni
  • Tegningsretter tildelt aksjonærene: 25. juni
  • Tegningsperiode: 25. juni – 9. juli
  • Omsetningsperiode for tegningsretter: 25. juni – 6. juli
  • Betaling for nye aksjer: 15. juli
  • Levering og notering av nye aksjer: 19. juli

Fullstendig innkalling og agenda er vedlagt i høyre spalte.

Investorkontakt
Kontakt: Stefan Solberg
Mobil:     +47 91727528
E-post:    Stefan.Solberg@hydro.com
 
Pressekontakt
Kontakt: Halvor Molland
Mobil:     +47 92979797
E-post    Halvor.Molland@hydro.com

Recommended for you