Skip to content

Kapitalforhøyelse registrert

Det vises til børsmelding fra Norsk Hydro ASA (Hydro) 13. juli 2010. Kapitalforhøyelsen knyttet til fortrinnsrettsemisjonen vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen i Hydro 21. juni 2010 er nå registrert i Foretaksregisteret, og fortrinnsrettsemisjonen er følgelig gjennomført.

Den nye aksjekapitalen i Hydro er 1.780.037.864,478 kroner fordelt på 1.621.163.811 aksjer hver pålydende 1,098 kroner. Hydro eier 33.387.070 egne aksjer og antall aksjer utestående er følgelig 1.587.776.741.

De nye aksjene utstedt i fortrinnsrettsemisjonen vil kunne omsettes på Oslo Børs og London Stock Exchange fra og med 19. juli 2010. De nye aksjene er blitt overført til VPS-kontoene til de tegnerne som har fått dem tildelt, forutsatt at de relevante tegnerne har betalte hele sine tegningsbeløp.

Investorkontakt
Kontakt    Stian Hasle
Mobil       +47 97736022
Email       Stian.Hasle@hydro.com

 

Recommended for you