Skip to content

Kongelig på Hydromuseet 103 år etter

Det var kongelig avduking på Hydromuseet på Notodden mandag, da prinsesse Soamsawali av Thailand avduket et bilde til minne om relasjonene mellom Hydro og hennes land.

Prinsessen er på reise i Norge med et stort følge, 103 år etter at hennes tippoldefar – den populære kong Chulalongkorn av Siam – besøkte Telemark og Hydro kort tid etter oppstarten på Notodden.

Prinsesse-portrett

Gaven fra det thailandske kongehuset var to bilder tatt av kong Chulalongkorn i 1903 og et portrett av prinsesse Nibha Nobhadol, bedre kjent som prinsesse Noi (”lille venn”). Hun mottok i sin tid brevene som henne far, kong Chulalongkorn, sendte hjem fra sin lange reise til Norge og Europa. Disse brevene ble siden samlet i boken ”Klai Baan” (”Langt hjemmefra”), som er blitt en klassiker i Thailand. Deler av boken har gjennom generasjoner vært pensum i skolen.

I boken skrev han blant annet: ”Det er et stort selskap som har sitt hovedkontor i Notodden. Det heter Norsk Hydro-elektrisk Kvælstofaktieselskab. Dette er et ganske underlig navn, men det passer til den merkelige virksomheten det driver. Det de gjør, er å utvinne salpeter fra atmosfæren ved hjelp av en elektrisk utladning ... Direktøren for selskapet, Samuel Eyde, kom ut i en båt for å møte oss ... Vi hadde engstet oss uten grunn, for herr Eyde viste seg å være en gentleman til fingerspissene.”

En moderne monark

Kong Chulalongkorn, eller kong Rama V, har med årene fått en spesiell posisjon i Thailand. Ikke minst blir han anerkjent for sine bidrag til å modernisere landet og åpne det mot andre kulturer. Hans kontakter med vestlige land ble viktige både for handel, vitenskap og samfunnsutviklingen generelt.

Hans besøk på Notodden føyer seg naturlig inn i dette mønsteret. Da kongen hadde tatt de nye industrianleggene i øyesyn, sørget han for at et parti med kalksalpeter – tusen kilo – ble sendt hjem allerede mens han var på reise i Europa. Slik kunne de forvisse seg om at den nye oppfinnelsen, industrielt framstilt gjødsel, også virket på åkeren i Thailand.

Samarbeid i over 100 år

På den måten ble gjødsel fra Norge tidlig kjent i Thailand, og senere ble landet et av de store markedene for Hydros gjødselprodukter. Mer enn 100 år senere har Yara, som driver Hydros tidligere gjødselvirksomhet videre i verdens største gjødselskap, en ledende posisjon som leverandør til landbruket i Thailand.

Gaven fra det thailandske kongehuset ble mottatt av Trond Aasland ved Bedriftshistorisk samling. Han viste prinsessen og hennes følge rundt på museet og ga senere en orientering på Admini om oppstarten på Notodden.

Ved ankomsten til Hydromuseet fikk prinsessen blomster av Benedicte Sebjørnsen, som hadde to oldefedre – Saamund Bergland og Ole G. Aasland – som begynte å arbeide ved Hydro samme år som kong Chulalongkorn av Siam besøkte fabrikken.

Recommended for you