Skip to content

Kraftproduksjonen gjenopptatt ved Suldal 1

Produksjonen ved Hydros kraftverk Suldal1 på Nesflaten i Suldal er i gang igjen etter et ti måneders opphold grunnet rehabilitering av tilløpssystemet i stasjonen.

Produksjonen ved kraftanlegget ble stanset i midten av mars i fjor. Årsaken var en skade på det 300 meter lange røret som leder vann inn i kraftsstasjonen. Skaden ble oppdaget i forbindelse med en rutineinspeksjon i kraftanlegget.

Flere konsepter for løsning ble vurdert. Hydro valgte å lage en ny sjakt og en ny tunnel i stedet for å reparere det ødelagte røret. Med dette nye konseptet blir vannet nå ledet gjennom en loddrett sjakt og en tunnel før det finner veien gjennom et nytt stålrør og inn i kraftstasjonen. 

I mange måneder har det vært uvanlig høy aktivitet på Nesflaten i Suldal. Arbeidet har vært utfordrende, men er gjennomført sikkert og i henhold til ambisiøse planer. Anleggsarbeidere fra blant andre BIS, Skanska og Hydro har lagt ned over 50.000 arbeidstimer siden prosjektet startet.

Suldal 1 har en årlig kraftproduksjon på om lag 1 TWh, noe som tilsvarer kraftforbruket til 50.000 gjennomsnittlige norske husstander.

Recommended for you