Skip to content

Kraftutfall ved Qatalum fører til produksjonsstans

Aluminiumverket Qatalum i Qatar har måttet stanse metallproduksjonen som følge av et kraftutfall kl. 04.40, mandag 9 august.

Aluminiumverket Qatalum i Qatar har måttet stanse metallproduksjonen som følge av et kraftutfall kl. 04.40, mandag 9 august.

Kraften var ute i nær fem timer, noe som førte til et betydelig fall i temperaturen i elektrolysecellene og at prosessen måtte stanses. Hendelsen forårsaket ingen personskader eller kjente ukontrollerte utslipp.

Årsaken til kraftutfallet var tirsdag morgen ikke klartlagt. Utfallet rammet både forbindelsen til det nasjonale kraftnettet i Qatar og Qatalums eget kraftverk.

Selv om kraftforsyningen ble gjenopprettet, var elektrolytten i de fleste av de 444 berørte cellene så sterkt avkjølt at den størknet, og disse cellene må forberedes for oppstart. De gjenværende 260 cellene vil bli startet opp som opprinnelige planlagt.

Qatalum skulle etter planen oppnå full produksjon innen utgangen av 2010. Dette vil nå bli forsinket som en følge av hendelsen. Qatalum forbereder en revidert oppstartplan.

Qatalum vil foreta en granskning av årsaken til hendelsen. Granskningen vil skje i samarbeid med relevante myndigheter i Qatar.

Qatalum eies med 50 prosent av Norsk Hydro ASA og Qatar Petroleum. Qatalum har en samlet produksjonskapasitet på 585.000 tonn primæraluminium.

Recommended for you