Skip to content

Ny primærinnsidertransaksjon i Hydros fortrinnsrettsemisjon

I forbindelse med den pågående tegningsperioden i fortrinnsretts-emisjonen i Hydro har følgende primærinnsidertransaksjoner funnet sted etter 25. juni 2010.

  • Styremedlem i Norsk Hydro ASA, Sten Roar Martinsen, tegnet seg for 699 nye aksjer 29. juni 2010, i tråd med antall allokerte tegningsretter. Ny beholdning er 2.998 aksjer. (30. juni 2010)
  • Styremedlem i Norsk Hydro ASA, Billy Fredagsvik, tegnet seg for 453 nye aksjer 1. juli 2010, i tråd med antall allokerte tegningsretter. Ny beholdning er 1.942 aksjer. (1. juli 2010)
  • Styremedlem Finn Jebsen har tegnet seg for 11.000 nye aksjer 4. juli 2010. Det representerer en overtegning på 1.096 aksjer i forhold til antall allokerte tegningsretter. Ny beholdning er 42.449 aksjer unntatt overtegning. (4. juli 2010)
  • Konserndirektør Hans Joachim Kock har tegnet seg for 2.500 aksjer ved å benytte sine 1.521 allokerte tegningsretter og ved å legge inn ordre om kjøp av ytterligere 979 tegningsretter. Ordren for kjøp av tegningsretter er lagt inn hos lokal megler i Tyskland. Ny beholdning er 7.500 aksjer. (4. juli 2010)
  • Det henvises til melding 4. juli 2010 der det oppgis at konserndirektør Hans Joachim Kock har lagt inn ordre om kjøp av ytterligere 979 tegningsretter hos lokal megler i Tyskland. Denne handelen er nå gjennomført til kurs 5,03 kroner per tegningsrett. (6. juli 2010)
IR + media

Recommended for you