Skip to content

Nytt vannkraftprosjekt gir 84 GWh kraft

Hydro planlegger å starte Holsbru-prosjektet i Årdal i løpet av høsten. Ved å bygge nye tilførstunneler og utnytte eksisterende infrastruktur vil Hydro øke kraftproduksjonen i Tyin med 84 GWh, som tilsvarer årsforbruket til 3700 husstander.

– Holsbru er et godt prosjekt der vi øker kraftproduksjonen i Tyin-områdene uten vesentlige inngrep i naturen, sier konserndirektøren for Hydros energivirksomhet, Ola Sæter.

Holsbru-prosjektet fikk grønt lys fra Olje- og energidepartementet høsten 2008, men Hydro satte prosjektet på vent da etterspørselen etter aluminium falt dramatisk under finanskrisen.

– Dersom alt går etter planen, setter vi spaden i jorda til høsten, sier Sæter.

Hydro regner med å investere totalt mellom 200 og 250 millioner kroner i vannkraftprosjektet.

Effektiv ressursutnyttelse

Planen er å bygge nye tilførselstunneler som skal lede vannet fra Holsbruvatn og Rausdøla til den gamle kraftstasjonen på Tyin. Denne stasjonen har vært ute av drift siden 2004, da Hydro startet opp selskapets nye kraftverk på Tyin.

Holsbruvatn og Rausdøla ligger lavere enn inntaksmagasinet for nye Tyin kraftverk, og vannressursene fra Holsbruvatn og Rausdøla blir derfor ikke utnyttet i dag.

Ved å gjenoppta produksjonen ved to av aggregatene i gamle Tyin kraftverk vil selskapet øke produksjonen med 84 GWh, slik at den totale kraftproduksjonen fra Tyin blir i overkant av 1.600 GWh. 

Recommended for you