Skip to content

Pangstart for Holsbru

Hydro har startet sprengingen av nye tilførselstunneler fra Holsbruvatn og Rausdøla til gamle Tyin kraftstasjon. Sprengingen markerer byggestarten for Holsbru-prosjektet, som vil gi 84 GWh ny kraft fra Hydros kraftproduksjon i Sogn.

– Hydros ambisjon er å øke vannkraftproduksjonen innenfor eksisterende konsesjonsområder i løpet av de nærmeste årene. Holsbru er et godt prosjekt fordi vi bedrer utnyttelsen av vannkraft-ressursene i Tyin-områdene uten vesentlige inngrep i naturen, sier Hydros Energi-sjef Ola Sæter.

Ved å bygge tunneler fra Holsbruvatn og Rausdøla til den gamle kraftstasjonen på Tyin kan Hydro gjøre nytte av vann-ressurser som ikke tidligere er utnyttet. Grunnen er at Holsbruvatn og Rausdøla ligger lavere enn inntaksmagasinet for nye Tyin kraftverk, som erstattet gamle Tyin kraftverk i 2004.

Ved å gjenoppta produksjonen ved to av aggregatene i gamle Tyin kraftverk kan Hydro øke kraftproduksjonen i Tyin med 84 GWh. Den totale kraftproduksjonen fra Tyin blir dermed i overkant av 1.600 GWh.

Hydro regner med å investere i overkant av 200 millioner kroner i Holsbru-prosjektet.

Recommended for you