Skip to content

Primærinnsidertransaksjoner i Hydros fortrinnsrettsemisjon

I forbindelse med den pågående tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen i Hydro gir listen nedenfor en oversikt over handel i tegningsretter og tegning av Hydro-aksjer for primærinnsidere i Hydro og deres nærstående utført den 25. juni 2010.

Navn på primær-innsider Allokerte tegnings-retter Antall tegnings-retter solgt Salgskurs tegnings-retter Antall tegnings-retter kjøpt Kjøpskurs tegnings-retter Antall nye aksjer tegnet Aksjebeholding etter emisjonen*
Konsern-ledelse              
Svein Richard Brandtzæg  8.221 - - - - 14.000 35.235
Kjetil Ebbesberg 190 - - - - 1.190 817
Arvid Moss 18.794 14.444 6,76 - - 4.350 66.104
Jørgen C. Arentz Rostrup 2.300 - - - - 5.000 9.859
Tom Røtjer 5.304 - - - - 5.304 22.733
Ola Sæter 1.716 - - - - 4.000 7.355
Johnny Undeli 750 - - - - 10.000 3.216
Hilde Merete Aasheim 314 - - 2.500 6,80 2.814 3.847
Wenche Agerup 1.209 - - - - 2.000 5.183
Styret              
Terje Vareberg 3.043 - - - - 5.000 13.043
Jørn B. Lilleby 506 - - - - 506 2.170
Bente Rathe 1.521 - - - - 1.521 6.521
Direksjons-sekretær              
Hans Martin Heikvam 734 - - - - 2.000 3.148

*Inkluderer ikke aksjer tildelt på bakgrunn av overtegning.

Melding om endelig tildeling av aksjer til primærinnsidere basert på overtegning vil publiseres på eller omkring 13. juli 2010.

I tillegg har Oliver Bell, medlem av konsernledelsen i Hydro, 25. juni 2010 kjøpt 3.000 aksjer i Hydro til Euro 4,75 per aksje gjennom lokal megler i Tyskland. Ny beholdning er 3.000 aksjer.

Investorkontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com
 
Pressekontakt
Kontakt     Halvor Molland
Mobil       +47 92979797
Email       Halvor.Molland@hydro.com

 

Recommended for you