Skip to content

Qatalum åpnet til positive toner

Politiske ledere fra Qatar og Norge tegnet et positivt bilde for aluminiumindustrien i sine hilsningstaler under den spektakulære åpningen av aluminiumverket Qatalum i Mesaieed mandag.

I et fargesprakende program smeltet de to kulturene sammen, med Qatars emir, sjeik Hamad bin Khalifa Al Thani, og Norges kronprins Haakon som de fremste offisielle tilstedeværende i forsamlingen av om lag 650 gjester.

Tema for programmet var "Sammen" – på engelsk "Altogether" – som symbol på at Qatar Petroleum og Hydro har stått sammen bak virkeliggjøringen av Qatalum, at Qatar og Norge samarbeider om et stort industriprosjekt, og at Qatalum er et resultat av mange personers innsats over lang tid.

Aller sterkest ble budskapet understreket da Helene Bøksle sang norsk folkemusikk akkompagnert av Marsel Oraij på tradisjonelt qatarsk strengeinstrument. Tidligere ble det fremført et bokstavelig talt dundrende musikkstykke fremført på aluminium, bokser, kjøkkenutstyr, store trommer og bolt og barrer.

I forhåndsinnspilte hilsninger fremførte Qatars visestatsminister Abdullah bin Hamad Al-Attiyah, som også er landets olje- og industri-minister, betydningen av Qatalum og Qatars ønske om å bygge opp et bredere næringsgrunnlag ut over olje og gass.

Næringsminister Trond Giske understreket mulighetene for et utvidet samarbeid mellom Norge og Qatar. Som to energieksporterende land mente han man kunne finne sammen i løsninger på klimaproblemene verden hanskes med.

Qatalums styreformann Abdullah Salatt og administrerende direktør Jan Arve Haugan understreket det store arbeidet som er gjort for å gjennomføre dette megaprosjektet innenfor de planlagte tids- og kostnadsrammer.

Haugan, som regner seg som Qatars stolteste bedriftsleder for tiden, fremhevet den meget kompetente organisasjonen som Qatalum har bygd opp, og som skaper grunnlag for å utvikle en av de mest konkurransedyktige bedriftene innen verdens aluminiumindustri.

Viktig at industrien styrker seg ute

– Det er viktig at norske selskaper har en global strategi, sa kronprins Haakon, da han møtte norsk presse utenfor Qatalums nye elektrolysehall.

Kronprinsen har vist stor interesse for Qatalum-prosjektet og syntes det var spennende å kunne konstatere at dette store prosjektet nærmer seg ferdigstillelse.

Kronprins Haakon la et pressemøte til Qatalum kort tid etter selve åpningssermonien og før han fortsatte sitt travle program i Qatar. Med i delegasjonen var nærings- og handelsminister Trond Giske og olje- og energiminister Terje Riis-Johansen, foruten statssekretær Erik Lahnstein i Utenriksdepartementet.

Trond Giske fulgte opp kronprinsens linje og uttalte at hvis man ønsker å bevare norske arbeidsplasser i Norge, er det viktig at bedriftene kan vinne styrke ved å engasjere seg ute.

På spørsmål om sammenhengen mellom nedstenging i Norge og oppstart av Qatalum svarte Giske at han forventer at Hydro har klare investerings-strategier også hjemme. Han minnet om at man i Norge har tilgang på den reneste energien – i form av vannkraft.

Recommended for you