Skip to content

Qatalum i gang med produksjonen igjen

Aluminiumverket Qatalum i Qatar startet opp igjen metallproduksjonen onsdag, etter den uventede nedstengningen 10. august på grunn av strømutfall.

Onsdagens oppstart av elektrolysecellen C114 var vellykket. Qatalum vil heretter suksessivt sette celler i gang og øke produksjonen fram mot forventet full kapasitet mot slutten av første kvartal neste år.

Før strømutfallet som førte til nedstenging av produksjonen, var anlegget ventet å nå full produksjonskapasitet ved slutten av 2010.

– Qatalums medarbeidere arbeider døgnet rundt for å sette i stand de andre elektrolysecellene som ble rammet av strømbruddet vi opplevde i forrige måned. De grunnleggende årsakene til hendelsen har blitt identifisert og korrigert. Også andre tiltak er satt i verk for å hindre at liknende hendelser finner sted i framtiden, sier Qatalums administrerende direktør Jan Arve Haugan.

Qatalum i korte trekk

  • Qatalum er et samarbeidsselskap eid 50/50 av Qatar Petroleum og Hydro, og vil ha årskapasitet til å framstille 585.000 tonn høykvalitets primæraluminium fra to 1,2 kilometer lange produksjonshaller med elektrolyseceller.

  • Qatalum-anlegget omfatter også en anodefabrikk, havneanlegg og lagerfasiliteter, samt et eget kraftanlegg. I støperiet blir det produsert pressbolt og støpelegeringer som møter de strenge kvalitetsstandarder som Qatalums globale kundebase krever.

Recommended for you