Skip to content

Qatalum: Ny, sterk konkurrent i den globale aluminiumbransjen

Den offisielle åpningsseremonien for Qatalum i Qatar representerer ikke bare en monumental milepæl for Hydro, men også lanseringen av en ny og sterk konkurrent i den globale aluminiumbransjen, konstaterer Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i forbindelse med den hektiske avviklingen av festivitas, seminarer, anleggsbesøk og møter som markerer starten på et av de største og mest effektive smelteverkene i aluminiumindustrien.

Brandtzæg betegnet 50/50-samarbeidet med Qatar Petroleum om Qatalum som et "avgjørende, nytt kapittel" i Hydros langvarige tilstedeværelse i Qatar. Mer enn 40 års Hydro-historie i Qatar blir nå videreført i denne samarbeidsmodellen mellom likeverdige partnere.

− De mer enn 400.000 tag-ene som nå blir signert ut i forbindelse med overleveringen av Qatalum, er et godt bilde på dette enorme prosjektets størrelse og kompleksitet, og gir anledning til å undre seg over hvordan verdens største smelteverk bygd i ett trinn har steget opp av sanden bare 30 måneder etter at grunnsteinen ble lagt, sier Brandtzæg.

Imponerende

Brandtzæg er svært imponert over det målrettede arbeidet og kompetansen til alle dem som har bidratt til å sikre at det enorme aluminiumprosjektet til 5,7 milliarder dollar har utviklet seg i samsvar med tidsskjema og budsjett gjennom en svært krevende byggefase – først preget av en ekstraordinær høykonjunktur og deretter av en dyster økonomisk nedgangsperiode. Hydro har ledet byggeprosjektet, inkludert de viktigste kontraktspartnerne og mer enn 200 underleverandører på anleggsområdet.

Qatalum er nå godt på vei mot å levere nærmere 600.000 tonn aluminium per år til nye markeder og kunder i Asia, USA og Midtøsten, så snart driftsoppkjøringen er fullført mot slutten av året. Hydro bidrar med kompetanse og kapasitet i forbindelse med oppstarten av Qatalum.

− For seks år siden undertegnet vi en avtale med partneren Qatar Petroleum. I dag ser vi resultatet av alle våre intensjoner og av mye hardt arbeid fra noen av de mest fremragende fagfolkene på vårt område, sier Brandtzæg.

Multinasjonal innsats

I den mest hektiske byggefasen var det mer enn 22.000 arbeidere på området samtidig. Det samlede antall enkeltpersoner som har arbeidet på anlegget, har nå kommet opp i mer enn 55.000. Disse representerer 84 nasjonaliteter og mer enn 200 selskaper fra hele verden.

Så snart samarbeidsselskapet mellom Hydro og Qatar Petroleum er i full produksjon, vil det være blant de mest effektive smelteverkene i hele verden, både med hensyn til energi, utslipp og kostnader. Den årlige kapasiteten på 585.000 tonn i året vil i sin helhet bli levert som bearbeidede produkter fra verkets topp moderne støperi, som har en noe høyere årlig kapasitet på 625.000 tonn for å kunne ta høyde for omsmelting av prosesskrap og annet kaldt metall.

Kikkerten rettet mot Qatalums andre fase

Som et ultramoderne smelteverk i Hydros globale portefølje, plassert helt i venstre hjørne på bransjens kostnadskurve, passer Qatalum som hånd i hanske med Hydros strategiske ambisjon om å styrke sin overordnede kostnadsposisjon og opprettholde sin finansielle styrke for å komme ut av krisen i verdensøkonomien som et sterkere selskap.

Qatalum er utformet for å levere alle sine produkter som bearbeidet pressbolt eller støpelegeringer, men kan også produsere standardbarrer for handelsformål. Basert på en markedsavtale vil Hydro sørge for å få alle produktene fra Qatalum ut på markedet og har allerede lansert den nye leverandøren for kunder i Asia og Midtøsten, USA og Sør-Europa.

− Nå når alle de spennende utsiktene til Qatalum blir virkeliggjort, kan en fase to for å doble Qatalums kapasitet vise seg å bli en attraktiv mulighet på lang sikt, sier Brandtzæg.

Spektakulær åpning

Den spektakulære åpningsseremonien av Qatalum mandag ble overvært av en lang rekke prominente gjester, blant annet kongelige gjester, ministre og andre VIP-gjester fra Norge, Qatar og resten av verden, med Qatars emir Hamad bin Khalifa al-Thani og Norges kronprins Haakon spissen. Representanter for viktige kunder og leverandører var også til stede, i tillegg til toppledelsen, styremedlemmer og andre viktige representanter for Hydro, Qatar Petroleum og Qatalum.

I tillegg til den formelle seremonien besto Qatalum-begivenheten av kundeseminarer og skreddersydde omvisninger, både på anlegget og i Qatalum-landsbyen for anleggsarbeiderne, foruten pressekonferanser og andre mediearrangementer, møter og uformell dialog.

Recommended for you