Skip to content

Qatalum tilbake så raskt som mulig

- Vi vil gjøre hva vi kan for at aluminiumproduksjonen ved Qatalum kan starte opp igjen så fort som mulig på en sikker og forsvarlig måte, sier Hydros konserndirektør for primærmetall Hilde Merete Aasheim.

Mandag ble strømforsyningen til elektrolyselinjene ved aluminiumverket Qatalum brutt. Siden har alle tilgjengelige ressurser vært på plass for å begrense konsekvensene av strømavbruddet.

Natt til tirsdag ble det fremdeles gjort forsøk på å starte opp igjen produksjonen, noe som viste seg umulig da nedkjølingen av elektrolysen var kommet for langt. Ingen personer ble skadet.

- Midt i denne svært alvorlige situasjonen for Qatalum, er jeg glad for at ingen kom til skade. Sikkerhet har høyeste prioritet og har vært avgjørende for alle vurderinger som har blitt gjort i arbeidet med å løse den akutte situasjonen i Qatar, sier Aasheim.

Qatalum er inne i oppkjøringsfasen mot full produksjon, og produserte da hendelsen inntraff med om lag 60 prosent av full kapasitet. Hydro arbeider for å bringe på det rene hvor lang tid det vil ta før Qatalum kan produsere for fullt.

Aasheim understreker at Hydro ser svært alvorlig på hendelsen.

- Vi skal til bunns i årsaken bak strømavbruddet ved Qatalum, slik at lignende hendelser ikke får skje igjen, sier Aasheim. Qatalum har nå nedsatt en undersøkelseskommisjon der representanter fra både Qatar Petroleum og Hydro vil delta.

Qatalum er et joint venture mellom Qatar Petroleum og Hydro, og vil ved ferdigstillelse være et av de mest moderne, energi- og miljøeffektive aluminiumverkene i verden med en total produksjonskapasitet på 585 000 tonn i året.

 

 

Recommended for you