Skip to content

Salg av aksjer til ansatte i Norge

Ansatte i Norsk Hydro ASA har kjøpt aksjer under en generell aksjeordning som tilbys ansatte i Norsk Hydro ASA hvert år.

Alle ansatte i Norge har blitt tilbudt å kjøpe aksjer til en verdi av 20.000 kroner med 50 prosent rabatt. 88 prosent av de ansatte som er omfattet av ordningen har tegnet seg for, og fått tildelt 486 aksjer hver til kurs 20,57 kroner. Totalt antall tildelte aksjer er 1.937.196.
Primærinnsidernes kjøp av aksjer under dette tilbudet ble annonsert 26. mars 2010.

Norsk Hydro ASA eier etter denne transaksjonen 33.387.070 aksjer i eget selskap, og antall utestående aksjer er 1.206.723.141.

Investorkontakt
Kontakt     Stian Hasle
Mobil       +47 97736022
Email       Stian.Hasle@hydro.com

Recommended for you