Skip to content

Sikter mot global lederrolle i reduksjon av klimagasser fra produksjon av primæraluminium

Etter å ha redusert de direkte utslippene fra primærproduksjonen av aluminium med 70 prosent siden 1990 – tilsvarende utrolige tre tonn CO2-ekvivalenter per tonn metall produsert – tar Hydro nå sikte på å redusere utslippene enda mer og innta en ledende rolle i den globale aluminiumindustrien i kampen mot klimaendringene.

En ny giv for å redusere direkte utslipp fra primærproduksjonen er viktig ikke bare i et miljømessig perspektiv, men også økonomisk sett, etter hvert som Europa går i retning av et nytt regime med utslippsstandarder for industrien. Standarden for aluminium er satt til 1,5 tonn CO2-ekvivalenter tonn metall produsert.

Når det nye europeiske kvotehandelssystemet trer i kraft i 2010, vil det bli gitt gratis utslippskvoter til dem som gjør det best. Dette gjør at industrien har et sterkt insentiv til å redusere sine utslipp og derigjennom også kostnader.

− Enkelt sagt vil det nye kvotehandels-systemet belønne dem som er best i klassen og straffe dem som ikke er det, og det bør være åpenbart for alle hvilken gruppe vi ønsker å plassere oss i, sier Tom Petter Johansen, ansvarlig for norske aluminiumverk i Hydros forretningsområde Primærmetall.

− Selv om vi ikke har nådd standarden helt ennå, har de imponerende resultatene som er oppnådd de siste årene, overbevist meg om at vi skal klare det innen 2013, tilføyer han.

Kuttene tilsvarer utslipp fra en million personbiler, og mer vil skje framover

I 2009 var det gjennomsnittlige utslippsnivået av CO2-ekvivalenter fra Hydros heleide smelteverk i Sunndal, Årdal, Høyanger og på Karmøy like under to tonn per tonn metall produsert, en nedgang fra om lag fem tonn i 1990 og 2,5 tonn i 2000.

− Med en samlet produksjon fra disse smelteverkene på om lag 740.000 tonn i fjor, utgjør dette en årlig reduksjon på 2,22 millioner tonn CO2-ekvivalenter sammenliknet med 1990-nivå, noe som tilsvarer å fjerne en million personbiler fra veiene, påpeker Johansen.

De kraftige forbedringene er ikke bare et resultat av nedleggelsen av de foreldede produksjonslinjene med Søderberg-teknologi, men også av et systematisk arbeid for å redusere anodeeffekt og anodeforbruk.

Gjennom videre prosessforbedringer, justeringer i kontrollsystemer og en mer stabil drift takket være Hydros eget system for aluminiumproduksjon, AMPS, er han overbevist om at det vil skje enda mer framover. 

− Basert på den målbevisste innsats som er lagt ned både av våre ansatte ved anleggene og i forskningsmiljøene for å redusere utslippene fra elektrolysen, er jeg overbevist om at vi om kort til vil være verdensledende på dette området, sier Johansen.

Recommended for you