Skip to content

Sterk vekst ventet i global resirkulering av aluminium

Prognoser i bransjen peker mot 75 prosent vekst i resirkulering av aluminium det neste tiåret. Roland Scharf-Bergmann, som er leder av Hydros resirkuleringsenhet, mener veksten kan tilskrives en endring i tenkemåte og holdninger i samfunnet.

Hydro kunngjorde i september at selskapet ønsker å trappe opp sine aktiviteter innenfor resirkulering av aluminium. Målet er å bli ledende aktør i Europa på resirkulering, i samsvar med posisjonen som ledende leverandør av støperiprodukter og videreforedlede aluminiumprodukter.

Sterk vekst i resirkulering

Hydros Roland Scharf-Bergmann er styreleder i komiteen Global Aluminium Recycling Committee, som er del av International Aluminium Institute (IAI), den globale aluminiumindustriens forlengede arm.

Onsdag holdt han et av hovedforedragene på konferansen Metal Bulletin Recycled Aluminium Conference i Krakow i Polen, der han la fram sitt syn på endringer og utfordringer for resirkuleringsbransjen i fortid, nåtid og framtid.

Resirkuleringsindustrien har sett at mengden med resirkulert aluminium har økt betydelig fra 13,7 millioner tonn i 2003 til 19,4 millioner tonn i 2009, noe som tilsvarer en økning på 42 prosent, sammenliknet med en økning på 28 prosent i produksjonen av primærmetall.

I tillegg kommer en sterk vekst i gjenvunnet skrap fra produkter som har avsluttet sin økonomiske levetid, på nærmere 50 prosent i samme periode.

De nyeste prognosene fra IAIs Global Aluminium Recycling Committee viser en vekst for gjenvunnet skrap fra om lag 9,5 millioner tonn i 2010 til nesten 17 millioner tonn i 2020, med utgangspunkt i livsløpsanalysen av ulike produktgrupper og antatte innsamlings- og resirkuleringsandeler.

Endrede oppfatninger

− Denne utviklingen drives ikke bare av dynamikken i markedet, men av en endring i tenkemåte og holdninger i samfunnet, erklærte Scharf-Bergmann på konferansen i Krakow.

− Da jeg begynte i denne bransjen for mer enn 12 år siden, var det fortsatt en gjeldende oppfatning at resirkulering på mange måter var en skitten virksomhet, tilføyde han.

Han rapporterte om en endring i oppfatning drevet av miljøaspekter og behovet for å spare energi. I dag viser rapporter og statistikker som utarbeides ikke bare innsamling av skrap, resirkuleringsgrad og produksjonsvolum, men også “unngåtte utslipp” av CO2 ved resirkulering av forbrukt skrap.

Dette er drevet av at man ved resirkulering av aluminium bare bruker fem prosent av den energien som er nødvendig i primærproduksjon.

Strategisk råmateriale

− Skrap er blitt et strategisk råmateriale i regioner som Europa, men også i resten av verden. Vi vet at Kina ser på skrap som strategisk, så vi kan forvente at Kina øker sine investeringer betydelig i resirkulering og import av skrap, påpekte Scharf-Bergmann.

Den globale skrapstrømmen ventes å øke fra fire millioner tonn i 2008 til mer enn ti millioner tonn i 2020, hvor størsteparten ender opp i Kina og resten av Asia.

− Hydros rolle i framtiden vil bli å ta sin del av markedet som en ledende integrert produsent gjennom hele verdikjeden. Vår posisjon i markedet, kombinert med kommersiell og teknologisk kompetanse, vil gi oss vekstmuligheter i resirkulering slik at vi kan bidra til å redusere miljøutslippene våre, sa Scharf-Bergmann.

Han pekte også på Hydros planer om å bygge et resirkuleringsanlegg på Karmøy, samt utviklingen av en skrapportal, et nettbasert verktøy for handel og innkjøp av skrap. Denne nettportalen vil være unik i markedet, i likhet med selskapets kundeportal.

− Hydro er helt klart på riktig spor. Vår ambisjon er en årlig resirkulering på opptil en million tonn aluminium i 2020, sa han og tilføyde:

− Med det planlagte oppkjøpet av gruvevirksomhet for bauksitt og raffineringsaktiviteter og aluminiumproduksjon i Brasil, oppstarten av det deleide aluminiumverket Qatalum i Qatar, og med vår sterke posisjon innenfor forretningsområdene Ekstruderte Produkter og Valsede Produkter, er Hydro i posisjon til å levere sterke resultater som vil være med på å styrke den robusthet selskapet har i dag.

Recommended for you