Skip to content

To nye styremedlemmer i Hydro

Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA valgte fredag to nye medlemmer til selskapets styre, Liv Monica Bargem Stubholt og Eva Persson.

De to nye styremedlemmene erstatter Heidi M. Petersen og Grete Faremo. Sistnevnte trakk seg fra styret i Hydro i oktober i fjor etter å ha blitt utnevnt til forsvarsminister.

Etter fredagens valg består styret i Norsk Hydro ASA av styreleder Terje Vareberg, nestleder Bente Rathe, de aksjonærvalgte styremedlemmene Finn Jebsen, Inge K. Hansen, Liv Monica Bargem Stubholt og Eva Persson, samt de ansattvalgte styremedlemmene Billy Fredagsvik, Jørn B. Lilleby og Sten Roar Martinsen.

Valgperioden for styret i Hydro er to år, og praksis er at de ansattvalgte og aksjonærvalgte styremedlemmene er på valg annet hvert år. I år var de aksjonærvalgte medlemmene på valg.

Liv Monica Bargem Stubholt (født 1961) er fra Oslo og er konstituert konsernsjef i Aker Seafoods ASA og ansvarlig i Aker ASA for oppfølging av Aker Clean Carbon AS.

Eva Persson (født 1953) er fra Gøteborg og er juridisk direktør i Volvo-konsernet og medlem av Volvos konsernledelse.

Recommended for you