Skip to content

Tomago inngår langsiktig kraftkontrakt

Tomago Aluminium i Australia, der Hydro har en eierandel på 12,5 prosent, undertegnet fredag en kontrakt som sikrer kraftforsyningen til 2028.

Kontrakten om levering av kraft i 11 år fra 2017, når dagens kontrakt utløper, er inngått med leverandøren Macquarie Generation.

Tomago er et samarbeidsselskap der deltakere og eiere er Rio Tinto Alcan, Gove Aluminium og Hydro.

Største kraftavtale noensinne i New South Wales

Administrerende direktør i Tomago Aluminium, Brian Cooper, legger i en pressemelding ikke skjul på at arbeidet med å komme fram til en kraftavtale har vært vanskelig og tidkrevende. Derfor var det svært oppmuntrende da Macguarie Generation nylig tok kontakt for å bekrefte sin vilje til å komme fram til et gjensidig akseptabelt resultat.

– Dette er en glimrende løsning for den langsiktige utviklingen av Tomago Aluminium og de 5.300 arbeidsplassene som bedriften oppebærer direkte og indirekte. Avtalen er viktig for regionen, delstaten New South Wales og investeringer og sysselsetting i hele Australia, sier Cooper.

Avtalen er den største kraftkontrakten som noensinne er inngått i New South Wales. Den gir Tomago Aluminium forutsigbare rammevilkår for langsiktige investeringer og forretningsmuligheter i årene som kommer.

Nye arbeidsplasser

I sin pressemelding peker Tomago Aluminium også på at avtalen åpner for videre drøftelser med det Bahrein-baserte selskapet Midal Cables International om en langsiktig avtale om levering av flytende metall og bygging av en trådfabrikk i tilknytning til Tomago.

En slik investering på om lag 30 millioner australske dollar, omkring 175 millioner kroner, vil skape rundt 290 arbeidsplasser.

I avtalen sier Tomago Aluminium og Macquarie Generation at de skal samarbeide om å redusere CO2-utslippene fra Macquarie Generations kullbaserte kraftverk.

Tomago Aluminium vil også fortsette sin rolle som et førstelinjeforsvar av kraftsystement i delstaten. Tomago kan raskt kople ut inntil 900 megawatt for korte perioder med stort kraftforbruk ellers i nettet og på den måten bidra til forsyningssikkerhet til alle kraftbrukere i New South Wales.

Stor aluminiumprodusent

Tomago Aluminium ble etablert i 1983 og har en produksjonskapasitet på 528.000 tonn primæraluminium.

Ifølge Tomagos anslag bidrar bedriften med ca, nærmere ni milliarder kroner til Australias nasjonalprodukt, derav nærmere tre milliarder kroner til regionen Hunter Valley.

Tomago har 1.300 ansatte og kontraktorer, og bidrar indirekte til ytterligere om lag 4.000 arbeidsplasser.

Recommended for you