Skip to content

Årsrapportering 2010: Vendepunktet som innleder en ny epoke

Hydros ambisjon er å være på høyeste nivå i verdens aluminiumindustri, fastslår konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i selskapets årsrapportering for 2010, som ble publisert på selskapets nettsted fredag.

"2010 ble et vendepunkt for Hydro. Dels fordi vi kom gjennom finans-krisen som et styrket selskap etter to krevende år. Og dels fordi ferdig-stillelsen av Qatalum gir Hydro en viktig tilstedeværelse i beste kvartil av verdens produksjon av primær-aluminium. Men først og fremst fordi kjøpet av Vales aluminiumvirksomhet i Brasil markerer inngangen til en ny epoke i Hydros historie," skriver Brandtzæg i sitt brev til aksjonærene.

"Agenda 2010 – vårt toårige program for å komme helskinnet gjennom finanskrisen – er gjennomført med suksess. Nå avløses det av en ny ambisjon: Å heve Hydro til høyeste nivå i verdens aluminiumindustri," konstaterer Brandtzæg.

Hydros hovedrapport for 2010 er "Annual Report – 2010". Den inneholder detaljert informasjon om Hydros virksomheter, operasjonelle drift, finansielle resultater, livskraftig utvikling, eierstyring og regnskaper. Rapporten finnes bare på engelsk.

I tillegg er det utarbeidet en rapport som tilfredsstiller kravene til en årsrapport i henhold til norsk lov; “Årsregnskap og årsberetning – 2010”. Denne rapporten er tilgjengelig både på norsk og engelsk.

www.hydro.com/rapportering2010 er hele innholdet i de to rapportene presentert samlet med noe tilleggsinformasjon. En del av innholdet finnes imidlertid bare på engelsk. Alle delene av rapportene kan lastes ned i PDF-format fra nettsiden og skrives ut etter eget valg.

Hydros hovedrapportering om livskraftig utvikling er inkludert i ”Annual Report – 2010” med ytterligere detaljer tilgjengelig på www.hydro.com/rapportering2010.

Aksjonærer og andre interessenter kan bestille trykte utgaver av rapportene kostnadsfritt på www.hydro.com/rapportering2010.

Recommended for you