Skip to content

Astro Shapes: Med metallforsyning som gir rask og konsistent produksjon av profiler

Med aluminium som Hydros forsyningsnettverk kan hente fra Qatalum i Qatar og et omsmelteverk i Henderson i Kentucky, får det familiedrevne selskapet Astro Shapes hjelp til å holde hjulene i gang.

Med fabrikklokaler på nærmere 30.000 kvadratmeter under ett tak er Astro Shapes Inc. i Struthers i Ohio en ledende aktør innenfor ekstrudering av aluminiumprofiler, med leveranser til bygg- og anleggssektoren for næringsbygg og boliger, produsenter av campingbiler, transportsektoren og andre bransjer.

Selskapets evne til å levere i henhold til et løfte om rask respons har gjort at denne bedriften i Midtvesten har nådd en omsetning på nærmere 120.000 kilo aluminium i snitt per dag.

Det høye volumet er mulig gjennom stadige leveranser av pressbolt fra aluminiumverket Qatalum, eid 50/50 av Qatar Petroleum og Hydro, og med støtte fra Hydros omsmelteanlegg i Henderson i Kentucky.

Produksjon døgnet rundt

− Vi driver nå med 90 prosent av kapasitet, sier Paul Cene. − For oss betyr det alt å ha en kompakt og konsistent produksjon, ettersom det gjør at vi kan levere i henhold til løftet vi har gitt om rask respons med ekstruderte komponenter av høy kvalitet.

Bob Smith, ansvarlig for materialstyring og innkjøp, sier: − Vi kjører tre skift per dag, seks dager i uken. Vi kjører også ofte på søndager, selv om vi forsøker å begrense det mest mulig.

Astro Shapes har fire presser i aktivitet, deriblant en med diameter på seks tommer (15,2 centimeter) to på sju tommer (17,8 cm) og en på åtte tommer (20,3 cm). Hver presse har sin egen sag og herdeovn.

− Beslutningen om å ta inn sager for å kutte pressbolten internt har redusert antall artikler vi bestiller fra Hydro fra 76 til tolv, sier Smith. − Det er mye lettere å drive lagerstyring når vi kan kutte bolten ved pressen.

I henhold til Smith gjør sagene også at de kan kutte boltene til den nøyaktige lengden det er behov for. Slik får de også utnyttet pressbolten bedre, og dermed blir skrapmengden redusert.

10.000 profiler i porteføljen – og tallet øker

Astro Shapes fører 10.000 profiler for sine nåværende kunder og forventer å ekstrudere 32 millioner kilo aluminium i år. Nesten all pressbolten leveres av Hydro.

Selskapet har utviklet et avansert prognoseprogram der behovet for pressbolt kan planlegges fire måneder i forveien. − Det er nødvendig, ettersom det tar fire måneder fra vi bestiller fra Hydro til pressbolten kommer fram til Astro Shapes, sier Smith.

Systemet lager en projisering fire måneder fram i tid, basert på et anslag ved hjelp av estimerte prognoser og faktiske forbruksmønstre hos kundene.

For å ta høyde for svakheten knyttet til en så langsiktig prognosemodell – kundeprognoser og ordrenivåer endrer seg jo over tid – kjøper Astro Shapes om lag 13 millioner kilo pressbolt i året fra Hydros omsmelteanlegg i Henderson i Kentucky.

Innkjøpene blir avpasset for å sikre at riktig lagersammensetning er tilgjengelig til enhver tid. Ettersom Henderson bare ligger om lag 30 mil unna, kan Smith legge inn ordrer på 30 dagers varsel. − Vi stoler på Henderson for endringer i den månedlige sammensetningen av legeringer og diametre, sier Smith.

Henderson opptrer også som mottak for Astro Shapes for å forenkle resirkuleringen av metallskrapet deres.

− Vi produserer rundt 10 millioner kilo aluminiumskrap hvert år, så Henderson er svært viktig for oss, særlig når det gjelder produksjon av legeringene vi bruker i bygg- og anleggsindustrien, der resirkulert innhold er viktig for den såkalte LEEDS-sertifiseringen hos våre kunder, sier Smith.

Astro Shapes bruker et egent system med strekkoder for å følge ordrene gjennom produksjonen i anlegget. Sporingssystemet er nettbasert, slik at det er lett å vite hvor materialene befinner seg til enhver tid.

Unikt hyllesystem gir minimale skader under transport

Astro Shapes har utformet og konstruert et spesialstativ som gir minimale skader på produktene under transport. − Vi har 17.000 stativer i bruk her og hos våre kunder, sier fabrikksjef Bill Cene.

Det spesialdesignete systemet muliggjør raskere lasting, samtidig som man unngår stroppemerker og andre skader som gjerne forekommer ved tradisjonelle transportmetoder. Stativene hindrer slag og kontakt mellom buntene av profiler under transport. Tomme stativer kan stables sammen for lett transport og lagring.

Muligheter for termisk barriere for bygg- og anleggssektoren

For bygg- og anleggssektoren tilbyr Astro Shapes tre systemer med termisk barriere. I systemet Azon blir tokomponent polyuretan fylt inn i isolasjonskanalene. Systemet Polyamide Strip System er basert på mekanisk sammenkopling av polyamid og to profiler. Med dette systemet kan Astro Shapes forbinde to ulike profiler, blant annet profiler som har ulik utførelse eller ulik farge, eller som kan settes sammen til å danne en stor sirkel. Astro Shapes er det første ekstruderingsselskapet i USAs som tilbyr denne teknologien. Det tredje systemet er Azo-Brader, en teknikk for mekanisk sammenføring av polyuretan og metall.

Astro Shapes er i ferd med å utvide markedet sitt i Midtvesten og i det østlige og sørlige USA. − Hydro er en partner som vi har vokst med, sier Paul Cene. − De har samme filosofi som oss.

Recommended for you