Skip to content

Brasilianske og norske fagforeninger møtes for å starte dialog

Ansatterepresentanter i Hydros styre møtte sist uke lokale fagforeningsledere i Pará i Brasil for å drøfte systemer og mekanismer for dialog i Hydro etter selskapets nylige overtakelse av brasilianske virksomheter.

Onsdag møtte styremedlemmene Sten Roar Martinsen og Billy Fredagsvik for første gang fagforeningsledere ved Paragominas-gruven, og fredag bli tilsvarende møter gjennomført med tillitsvalgte fra aluminiumverket Albras i Barcarena. De to tillitsvalgte har tidligere hatt et liknende møte med fagforeningsrepresentanter fra aluminaraffineriet Alunorte i Barcarena.

I tillegg til å gjennomgå strukturen og prinsippene for dialog på fagforeningsnivå i Hydro diskuterte de brasilianske og norske fagforeningskollegene spesifikke forhold for Pará-regionen, deriblant arbeidernes tilgang til lokale boliger, helse og utdanning. Også betydningen og innvirkningen av den globale rammeavtalen som Hydro nylig har inngått med fagforeninger, ble drøftet.

– Dette var et viktig skritt framover for å etablere den rette rammen for å inkludere våre brasilianske kolleger i Hydros internasjonale arena for dialog, slik at vi kan sikre at interessene og synspunktene til alle ansatte i Hydro er representert i de egnete forumer og beslutningsprosesser, sier Martinsen.

– Gjennom disse første møtene har vi skapt et godt fundament for videre samarbeid. Møtene har vært interessante, positive og svært konstruktive, sier Fredagsvik.

Recommended for you