Skip to content

Bygger Norges første energipositive næringsbygg

Entra Eiendom, Skanska, arkitektfirmaet Snøhetta, miljøorganisasjonen ZERO og aluminiumselskapet Hydro har inngått intensjonsavtale om å bygge Norges første energipositive næringsbygg. Den nye alliansen Powerhouse planlegger å presentere første byggeprosjekt i løpet av sommeren.

ZERO og Hydro startet i slutten av november 2010 jakten på partnere som kunne være med å realisere et energinøytralt signalbygg i Norge.

Med etableringen av alliansen Powerhouse, der også Snøhetta, Skanska og Entra er med, har ambisjonene blitt ytterligere hevet. Partene ønsker å utvikle og realisere næringsbygg som går i pluss, både energimessig og kommersielt.

Målet er å være først ute med et energipositivt næringsbygg i Norge og skape grunnlag for nye, energipositive byggeprosjekter.

– Vi gleder oss til snart å kunne presentere og realisere det første energipositive næringsbygget i Norge. Vi er godt i gang med å identifisere konkrete muligheter og håper å kunne presentere det første prosjektet i løpet av sommeren, sier Kyrre Olaf Johansen, administrerende direktør i Entra Eiendom.

Partene i Powerhouse ønsker å utvikle næringsbygg som i løpet av sin levetid skal produsere mer fornybar energi enn det som til sammen blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget. Powerhouse skal utfordre eksisterende byggekonvensjoner og utarbeide banebrytende konsepter for energi-positive bygg på kommersielle vilkår.

Utfordrende norsk klima

Det er utfordrende å bygge energipositive næringsbygg i Norge. Svært kalde vintre, kombinert med varme sommerdager, gir klimatiske utfordringer man ikke finner mange andre steder i verden. Norske solforhold tilsier at man i liten grad kan basere seg på elektrisitetsproduksjon fra solceller.

I hovedsak vil derfor Powerhouse finne andre løsninger, som for eksempel varmepumper, solfangere og ny teknologi for å generere fornybar energi. For bygg som produserer energi er det også store utfordringer knyttet til å levere strøm til nettet, noe som vil være nødvendig dersom man skal få et energipositivt bygg til å fungere.

Med alle disse utfordringene mener Powerhouse at det er få andre steder i verden der det er mer krevende å realisere et energipositivt næringsbygg. Powerhouse jobber for å løse disse utfordringene, og dersom alliansen lykkes, vil den ha løst de aller fleste utfordringer knyttet til energipositive næringsbygg uavhengig av hvor i verden man befinner seg.

Bygg står for rundt 40 prosent av verdens energiforbruk – og dermed enorme klimagassutslipp, nesten dobbelt så mye som alle utslipp fra verdens tog, fly, båter og biler til sammen. Stortinget slo i klimaforliket i 2008 fast at det er et langsiktig mål at Norge skal bli et lavutslippssamfunn. Bygg som går energimessig i pluss, vil være avgjørende for å nå dette målet.  

Det finnes en rekke bygg i Europa som er svært energieffektive, og som til og med produserer mer energi enn til eget forbruk. I Norge kan man ikke skilte med liknende type bygg. Men Powerhouse skal vise at energipositive næringsbygg er mulig – også i Norge. Målet er at et vellykket signalbygg vil vise vei, slik at Norge ikke bare får ett, men mange energipositive bygg å være stolt av.

Recommended for you