Skip to content

Den norske skolen i Qatar feirer 40 år

Et charterfly landet 6. oktober 1971 i Qatars hovedstad Doha med 21 norske voksne og 26 barn om bord. Seks dager senere kunne den norske skolen i Qatar ta imot sine første elever. I disse dager kan skolen feire 40 år med skolegang for norske barn i ørkenlandet ved Persiabukta.

Den norske skolen i Mesaieed drives i dag etter privatskoleloven av selskapet Qatar Norwegian School AS, som er heleid av Hydro. Skolen ble opprettet da Qatar Petroleum og Hydro gikk sammen om å etablere selskapet Qafco og bygge en stor fabrikk for produksjon av mineralgjødsel i Qatar med norsk ekspertise.

Opp gjennom årene har antallet elever ved den norske skolen variert i takt med de industrielle utbyggingene i Qatar, der Hydros eksperter og medarbeidere har vært ønsket i ulike sammenhenger.

Skolen følger vanlig norsk læreplan for elever i 1. til 10. klasse, slik at barna enkelt skal kunne tilpasse seg en norsk skolehverdag igjen når Qatar-oppdraget er over for deres foreldre. Men en dag ved den norske skolen har selvfølgelig også et lokalt tilsnitt.

– Undervisningen i Qatar inneholder en rekke elementer som er annerledes enn i Norge. Vi prøver å gi hvert enkelt barn en unik erfaring. For eksempel bruker vi vår plassering her i Qatar til å utforske den lokale naturen og bli kjent med lokal kultur. Å overnatte i sanddynene langt ute ørkenen er en spesiell opplevelse som ikke er mange andre norske barn forunt, forteller rektor Tor Øisang.

På slutten av 1970-tallet hadde den norske skolen i Qatar over 100 elever, men antallet minsket etter hvert som utvidelsesprosjektene for gjødselfabrikken Qafco ble fullført. Senere slo Qatar Petroleum og Hydro sine krefter sammen og dannet petrokjemiselskapet QVC, og nye elever strømmet til den norske skolen.

En ny æra for den norske skolen ble innledet i 2007, da Qatar Petroleum og Hydro satte i gang byggingen av det enorme aluminiumanlegget Qatalum, som nylig er ferdig kjørt i gang med full årskapasitet på 585.000 tonn aluminium. På det meste bodde 650 norske borgere i Qatar under byggingen av Qatalum, i tillegg til 30 Hydro-ansatte og familier fra Tyskland, Slovakia og Australia. I skoleåret 2009-2010 hadde den norske skolen 150 elever og 22 ansatte. I dag er det 28 elever igjen ved skolen.

– Nå som Qatalum er i full produksjon, må vi vente et lavere antall elever ved skolen. På den annen side er det sterke bånd mellom Hydro og Qatar Petroleum, og mellom Norge og Qatar, Jeg regner med at den norske skolen i mange år framover vil være et viktig holdepunkt for skolebarn som oppholder seg i Qatar, sier Øisang.

Recommended for you