Skip to content

Ekstra julebidrag til Redd Barna

Hydro har besluttet å gi sin samarbeidspartner Redd Barna en ekstra julehilsen i form av et bidrag på 500.000 kroner.

Hydro har gjennom mange år vært en av de viktigste støttespillerne for norske Redd Barna og den innsatsen organisasjonen gjør til beste for barns rettigheter nasjonalt og internasjonalt.

– Vi støtter Redd Barna ut fra det enkle utgangspunkt at barna er framtiden, uansett hvor i verden det måtte være, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Skal barn kunne ha de best mulige levekår og være sikret en trygg og god oppvekst, må også mødre og fedre og lokalsamfunnet rundt dem ha gode vilkår å leve under. Det handler om utvikling og bærekraft. Barna er nøkkelen, konstaterer han.

Støtte også på annet vis til Redd Barna

Foruten at Hydro som selskap er en støttespiller som årlig yter bidrag til Redd Barna, har svært mange av Hydros ansatte i en årrekke gitt organisasjonen månedlige overføringer fra egen lønnskonto.

Samarbeidet med Redd Barna går helt tilbake til 1986, da Hydro-ansatte på eget initiativ startet en giverordning gjennom faste lønnstrekk for å støtte Redd Barnas prosjekter. På bakgrunn av dette initiativet fra "grasrota" i Hydro startet Redd Barna sin Lønnsgiv-ordning, som i dag omfatter mer enn 100 norske bedrifter.

I tillegg til de sentrale samarbeidsavtalene og støtten fra ansatte, har Hydro ved flere anledninger gitt katastrofehjelp gjennom Redd Barna, eksempelvis i forbindelse med tsunamien som rammet store deler av Asia i 2004, og etter jordskjelvet i Kina i 2008.

Redd Barna var også blant hjelpeorganisasjonene som ble spesielt tilgodesett, da Hydro i 2005 kunne markere sitt 100 års jubileum.

... og med litt hjelp fra blanke bokser!

Visste du forresten dette? Hver gang du panter en av de sølvblanke boksene som Hydro flittig benytter i sin markedsføring, går en krone til Redd Barna i Norge.

Siden Hydro i 2007 ble et rendyrket aluminiumselskap og satte i gang markedstiltaket med aluminiumboksene, har også det gitt gode bidrag til Redd Barnas viktige arbeid.

 

 

Recommended for you