Skip to content

Emisjon av sertifikatlån

Norsk Hydro ASA har 9. mai 2011 emittert et sertifikatlån på 1.000 millioner kroner med forfall 15. august 2011, kupong 2,66 % p.a. Tilrettelegger er DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets.

Recommended for you