Skip to content

Energi-enhet i Hydro hedret med innovasjonspris

Energi-enheten for porteføljestyring i Hydro er tildelt Powels Innovasjonspris som en anerkjennelse av Hydros evne til verdiskaping innenfor det raskt skiftende kraftmarkedet i Norden og på det europeiske kontinentet.

Klappjakten på fornybar energi i Europa legger også grunnlaget for nye markeder og muligheter innenfor det fysiske kraftmarkedet – for dem som har kompetanse, erfaring og innovative evner til å gripe anledningene som byr seg.

Innovasjonsprisen deles ut av Powel, som regnes som Europas ledende leverandør av programvare for planlegging og styring av vannkraftproduksjon og nettsystemer, og er et uttrykk for at Hydro ligger i front i disse markedene som er preget av høy konkurranse.

– Prisen er i realiteten et symbol på våre evne til å slå kreftene sammen for å styrke resultatene, der vår Portfolio-enhet, vårt Hysam "back office", kontrollsenteret for kraftproduksjon på Rjukan og våre IS/IT-eksperter alle kommer sammen for å dra full verdi ut av IT-mulighetene og analyseverktøyene i de fysiske kraftmarkedene, sier Pål Otto Eide, leder av Portfolio-enheten. Han mottok prisen på vegne av Hydro under Powel-dagene i Trondheim 9.-10. november.

– Prisen illustrerer også vårt sterke fokus på verdiskaping innenfor kraftmarkedene i Norden og på det europeiske kontinentet, i markeder som gjennomgår substansielle endringer og åpner nye muligheter både for vannkraftprodusenter og storskala energiforbrukere, legger han til.

Hydro har lenge hatt et samarbeid med norske Redd Barna, og porteføljeenheten i Energi har besluttet å gi prissummen på 15.000 kroner til denne organisasjonen som arbeider for barns rettigheter.

Recommended for you