Skip to content

Første rektor ved Qatar Norwegian School

Frank Barkve (75) fra Trondheim var første rektor ved Qatar Norwegian School. Med interesse for skoleetablering og spesialpedagogikk gikk han til oppgaven med stor iver.

– Jeg hadde studert ved Universitetet i Oslo, og var opptatt av hvordan vi skulle etablere nye skoler, og av spesialpedagogikk. Jeg var lektor ved Trondheim Lærerhøgskole, da jeg så stillingsannonsen. Jeg søkte på stillingen og fikk den – sammen med min kone, som ble lærer ved skolen.

Før avreisen til Qatar studerte Barkve hvordan andre skoler ble etablert, og hvordan sette opp en fådelt skole – en skole dere flere klassetrinn får undervisning i samme rom.

Fra starten i 1971 til 1974 var Barkve rektor ved skolen. Hans kone, Ida Halle Barkve, var lærer ved skolen. Datteren Ingvil var fire år da de reiste til Qatar, og gikk i barnehagen som var tilknyttet skolen.

– De rundt oss hjemme mente vi var hasardiøse som sa opp trygge jobber i Norge. Men dette var en mulighet vi bare måtte ta, og vi har aldri angret, sier Barkve.

Pilotskole

Den norske skolen i Qatar ble fra starten også et pilotprosjekt for ny mønsterplan. I stedet for at elevene skulle tilpasse seg skolen, skulle skolen tilpasse seg elevenes behov.

– Dette var også en god mulighet for meg å forene teori og praksis, innenfor et felt som interesserte meg – skoleetablering og spesialpedagogikk. Spesialpedagogikk har vært mitt spesialfelt gjennom hele yrkeslivet, sier Barkve, som da han kom tilbake til Norge foreleste ved Universitetet i Trondheim, før han igjen kom til Trondheim Lærerhøgskole – nå Høgskolen i Sør-Trøndelag.

– Tiden i Qatar har vært av den beste tiden vi har hatt. Vi hadde lite skolemateriell og måtte derfor søke ut til fastboende i Qatar. Vi fikk raskt gode venner som vi fortsatt har kontakt med, sier han.

Nå er han tilbake på sitt tredje skolejubileum. Han har tidligere vært til stede ved 10 og 25 års jubileene for den norske skolen i Qatar.

– Skolen har vært en god skole, der elevene har blitt sett og har fått god oppfølging. Den har i alle år bidratt til å forme ungdommer som kommer hjem til Norge med en verdifull erfaring som er litt annerledes enn den vennene har, sier Barkve.

Recommended for you