Skip to content

Hydro gratulerer Amnesty med 50 år

Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg er blant gratulantene i en video som menneskerettighets-organisasjonen Amnesty har publisert for å markere sitt 50 års jubileum. Hydro har gjennom mange år samarbeidet med Amnesty International Norge.

I forbindelse med 50 års dagen 28. mai rettet Amnesty en forespørsel til Brandtzæg og andre samarbeidspartnere om å bidra med kommentarer i en video som nå er lagt ut på organisasjonens nettsted.

Brandtzæg var ikke vanskelig å be. Hydro og Amnesty International Norge har lenge hatt en fruktbar dialog om businessvirksomhet og menneskerettigheter.

Du kan se videoen her: www.amnesty.no

Hydros samarbeidsavtale med Amnesty har som mål å verne om og fremme menneskerettigheter i områder der selskapet har virksomheter, samt å støtte Amnestys generelle arbeid for menneskerettigheter.

Som ledd i samarbeidet har Amnesty bidratt med foredragsholdere og opplæring for Hydro-ansatte i håndtering av dilemmaer som angår menneskerettigheter. Representanter for Amnesty har blant annet deltatt i lederutviklingsprogrammet Hydro Fundamentals.

– Både Amnesty og Hydro mener dialog og samarbeid er viktige verktøy for å møte utfordringene omkring menneskerettigheter i en stadig mer globalisert forretningsverden, sier Ivar Oellingrath i Hydro enhet for samfunnsansvar, Corporate Social Responsibility.

Recommended for you