Skip to content

Hydro selger ikke-strategisk andel i norsk kraftprodusent

Norsk Hydro ASA har 25. juli inngått en avtale om å avhende sin 20,86 prosent eierandel i det nordnorske kraftselskapet SKS Produksjon AS til Salten Kraftsamband AS for et kontantvederlag på en milliard norske kroner.

Salget påvirker ikke Hydros eierskap av 9,4 TWh årlig kraftproduksjon i Norge.

– Eierandelen i SKS har vært en minoritetsandel og en finansiell eiendel for Hydro som har gitt et årlig utbytte på om lag 30 millioner norske kroner de siste to årene. Jeg er fornøyd med verdsettelsen vi har oppnådd i transaksjonen, sier Hydros konserndirektør for økonomi- og finans, Jørgen C. Arentz Rostrup.

– Siden SKS er lokalisert i et område der Hydro ikke har industrielt kraftforbruk og det ikke er synergier med våre andre kraftverk, vil avhendelsen ikke påvirke Hydros produksjon av primæraluminium i Norge. Vi vil fortsette å utvikle våre majoritetseide kraftverk i Norge over de neste årene, sier Rostrup.

SKS Produksjon opererer bare som kraftprodusent og distribuerer regelmessig utbytte til sine eiere. Det er ingen fysisk kraftavtaksavtale med Hydro og ingen tilknytning til Hydros andre kraftverk i Norge. Etter transaksjonen vil Salten Kraftsamband eie 100 prosent av SKS Produksjon AS.

SKS Produksjon eier ni kraftverk i Nordland, med en årlig normalproduksjon på nær 1,8 TWh per år. Om lag 280 GWh av produksjonen blir solgt som kvotekraft til kostpris.

Hydros eierandel representerer om lag 370 GWh av totalproduksjonen, eller om lag 310 GWh justert for kvotekraften.

Transaksjonen forventes fullført 26. juli. Hydro forventer å regnskapsføre en gevinst på om lag 650 millioner norske kroner i resultatet for tredje kvartal, uten vesentlige påvirkning på skattekostnaden.

Hydro eier 9,4 TWh fornybar vannkraftkapasitet i Norge og utfører for tiden et oppgraderings- og ekspansjonsprogram med totale investeringer på om lag 1,2 milliarder norske kroner i perioden 2011-2015. 

Recommended for you