Skip to content

Hydro selger Rjukan Næringspark

Hydro har inngått avtale om å selge næringsparken på Rjukan til Rjukan Næringspark KS. Tilrettelegger for det nye selskapet som overtar næringsparken, er Fearnley Finans Eiendom ASA.

– Med denne avtalen får næringsparken på Rjukan en ny dedikert eier med betydelig erfaring innenfor drift og videreutvikling av denne type eiendomsmasse. Hydro ser derfor dette som en meget god løsning både for partene og for lokalsamfunnet på Rjukan, sier Jørgen C. Arentz Rostrup, konserndirektør for økonomi og finans i Hydro.

Rostrup legger til at hele prosessen fram mot salg av Rjukan næringspark har blitt utført i nær dialog med de ulike interessentene av næringsparken. Hydro har fokusert på å finne en løsning som ivaretar interessene til både selskapet og lokalsamfunnet på best mulig måte.

Fearnley Finans Eiendom er et av Norges ledende prosjektmeglerforetak, med bred erfaring og kompetanse innenfor sitt felt. Rjukan Næringspark KS, som nå er etablerert for å drifte og videreutvikle næringsparken, er derfor godt posisjonert til å styrke utnyttelsen av næringsparken på Rjukan, i samarbeid med Tinn kommune og andre aktører.

Avtalen omfatter et område på 210 mål og 34 bygninger med et samlet areal på om lag 50.000 kvadratmeter. I tillegg har Hydro inngått avtale med det kommunalt eide Tinn Energi, som kjøper elektrisitetsnettet i næringsparken.

– Vi har fått på plass en avtale som er god for Hydro, god for den nye eieren og – ikke minst – god for lokalsamfunnet gjennom videre utvikling av næringsparken, sier Hydros Gudtorm Ervik, som har vært ansvarlig for prosessen.

Hydro har lange tradisjoner på Rjukan og vil videreføre engasjementet gjennom sine kraftanlegg, som i dag står for om lag 30 prosent av selskapets årlige kraftproduksjon. Hydro vil i årene fram til 2015 oppgradere vannkraftsystemet på Rjukan for om lag 850 millioner kroner.

Recommended for you