Skip to content

Hydro tildelt "Fransk-Norsk Trophée 2011"

Hydro er tildelt prisen "Fransk-Norsk Trophée 2011" for sitt bidrag til økt handel og samarbeid mellom Norge og Frankrike.

Trofeet ble delt ut i forbindelse med Fransk-Norsk Dag i Oslo torsdag i regi av Fransk-Norsk Handelskammer. I sin begrunnelse legger juryen spesiell vekt på Hydros arbeid innenfor innovasjon og utvikling i samarbeid med franske partnere.

Innovasjon og samarbeid

Prisen deles ut årlig til et selskap, en organisasjon eller et individ som har bidratt spesielt til å fremme handel mellom Frankrike og Norge. Kandidatene til trofeet vurderes ut fra flere kategorier, for eksempel innovasjon og utvikling av samarbeidsprosjekter på tvers av landegrensene, samt samfunnsansvar.

Vinneren i år startet sitt samarbeid med franske interesser for mer enn hundre år siden, påpeker juryen i sin begrunnelse for valget av Hydro. Fransk kapital var viktig for å etablere Hydro i 1905. Juryen legger også vekt på Hydros forskningsinnsats i samarbeid med franske selskaper og forskningsinstitusjoner.

"Ettersom innovasjon er temaet for Fransk-Norsk Dag i 2011, har juryen spesielt vektlagt Hydros innsats på dette området. Som et eksempel på bilateralt samarbeid, trekker vi frem at selskapet samarbeider regelmessig med universiteter i Frankrike for å stimulere til innovasjon, forskning og utvikling," skriver juryen.

Hydro har i dag virksomheter ni steder i Frankrike og har mer enn 1.400 ansatte i landet. Hydros omsetning i Frankrike passerte 4,5 milliarder kroner i fjor.

Innovasjon – en nødvendighet for Hydro

Kjetil Ebbesberg, leder for Hydros forretningsområde Metallmarked, mottok prisen på vegne av selskapet under en gallamiddag på Grand hotell. Tidligere på dagen holdt han et foredrag om innovasjon i Hydro på en konferanse som ble arrangert av Fransk-Norsk Handelskammer.

– Hver dag møtes vi av krav og ønsker fra kunder over hele verden. For at Hydro skal kunne fortsette å være konkurransedyktig også de neste 100 årene, må vi være først ute med å utvikle morgendagens teknologi og løsninger, sa Ebbesberg.

– Alt koker ned til vår evne til å omstille oss på en proaktiv måte. Vi må være en utfordrer og en leder i endringsprosesser. Med andre ord; vi må trekke på det entreprenørskap og de egenskapene som Hydro har vist gjennom 106 år.

Recommended for you