Skip to content

Intensjonsavtale inngått om mer kraft til Alouette

Det kanadiske aluminiumverket Alouette, eid 20 prosent av Hydro, har inngått en intensjonsavtale med provinsregjeringen i Québec om kraftleveranser som kan muliggjøre en utvidelse av metallproduksjonen.

Alouette har gjennom denne MoU-avtalen sikret seg langsiktige kraftforsyninger til støtte for verkets teknologiske vekst og utviklingsprosjekter.

I henhold til avtalen har myndighetene i Québec gitt kraftselskapet Hydro-Québec de nødvendige fullmakter til å kunne øke kraftleveransene til Aluminerie Alouette med 500 MW. Den økte energimengden trengs for å kunne virkeliggjøre utvidelsesprosjektet som blir kalt Fase III.

Utvidelsen vil øke Alouettes årsproduksjon av primæraluminium fra 575.000 til 930.000 tonn.

Fase III-prosjektet ved Alouette er for tiden i sin utviklingsfase. Med grunnlag i forsknings- og utviklingsprogrammer, forbedring av utstyr og optimalisering av prosesser er siktemålet å sette i gang en ny og energieffektiv produksjonslinje med elektrolyseceller.

Intensjonsavtalen om kraftleveranser er avgjørende for å kunne realisere den potensielle utvidelsen ved Alouette. Fase III-prosjektet avhenger også av engineering- og mulighetsstudier, som ennå ikke er avsluttet.

Recommended for you