Skip to content
Som en del av den økte anstrengelsen for å forbedre selskapets konkurranseevne har Hydro framskyndet programmet for forbedringer i primærmetallproduksjonen på 300 US-dollar per tonn. Forbedrings-programmet er nå antatt gjennomført i 2013, ett år raskere enn tidligere indikert.

– Takket være kontinuerlig forbedrings­arbeid, kombinert med dyktighet og hurtighet i å utvikle og gripe forretnings­muligheter, har vi kommet ut av krisen som et enda sterkere selskap. Det planlagte oppkjøpet av Vales aluminium­­virksomhet er en modig og transfor­merende transaksjon som vil forme Hydros framtid, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

– Oppstarten av det store Qatalum-verket i Qatar er 50 prosent ferdig. Kraft-anlegget har dessverre tekniske utfordringer relatert til kjølevann­systemet, og det kan føre til en åtte ukers forsinkelse før vi når full produksjon fra juni 2011, sier Brandtzæg.

Den globale etterspørselen etter aluminium har økt i 2010, og veksten forventes å normalisere seg på om lag 7 prosent utenom Kina i 2011, noe som gir grunn for optimisme både på kort, mellomlang og lang sikt for oppstrøms og nedstrøms aluminium­produkter.  

Hovedpunkter fra Hydros Kapitalmarkedsdag:

 • Den planlagte overtakelsen av Vales virksomheter innenfor bauksitt, alumina og aluminium er forventet gjennomført innen utgangen av første halvår 2011. Hydro jobber tett med Vale for å sluttføre transaksjonen så snart som mulig og håper å få på plass utestående forhold tidligere og kunne sluttføre allerede i første kvartal.

 • Transaksjonen øker Hydros inntjeningsrobusthet og gir Hydro en lang aluminaposisjon for flere tiår. Dagens marked gir et attraktivt kommersielt grunnlag for alumina, og Hydro mener framtidig aluminaprising må reflektere de grunnleggende økonomiske realitetene for bauksitt- og aluminaverdikjeden.

 • Hydros 300 US-dollar per tonn kostnadsforbedringsprogram for heleide smelteverk er i rute og er planlagt gjennomført innen utgangen av 2013, ett år raskere en tidligere indikert. Forbedringer på 50 US-dollar per tonn er realisert i 2010, og ytterligere 125 US-dollar per tonn er målsatt for 2011. 

 • Oppstarten av Qatalum er om lag 50 prosent ferdig etter strømstansen i august 2010. Ytterligere oppstart er hindret av tekniske utfordringer relatert til kjølevannsystemet for dampturbinene under gasskraftverk-kontrakten med General Electric/Doosan. Disse utfordringene er ikke relatert til driftsstansen i august 2010, men kan føre til en åtte ukers forsinkelse i forhold til den tidligere planen om full produksjon ved utgangen av første kvartal, med full produksjon nå forventet i juni 2011.

 • Investeringskostnader i 2011, inkludert vedlikeholdsinvesteringer i Vales aluminiumvirksomhet, forventes å bli om lag 5 milliarder kroner, ned fra
  6,7 milliarder kroner i 2010. Dette inkluderer investeringer i Qatalum på
  4 milliarder kroner i 2010. Vedlikeholdsinvesteringer forventes å bli
  3,5 milliarder kroner i 2011.

 • Etter 19 prosent vekst i etterspørselen for primæraluminium i verden utenfor Kina i 2010, forventer Hydro fortsatt vekst på om lag 7 prosent i 2011 og 3-6 prosent i 2012, samt en forbedret tilbuds- og etterspørselsbalanse. Kina er ventet å være balansert i primæraluminium de neste årene.
IR + media

Anbefalt for deg

{{ abstract }}