Skip to content

Knuser myter i solrike Barcelona

– Energiproduksjon fra solceller og solfangere er avgjørende for et energinøytralt bygg, sier prosjektleder Giovanni Nurzia, som jobber med å knuse myter om solenergi i bygg ved Hydros laboratorium for energinøytale bygg i solrike Barcelona i Spania.

Nurzia forklarer at energieffektive fasader kan redusere det årlige energiforbruket i et bygg til under 50 kilowattimer per kvadratmeter, men for å kunne bygge energinøytrale bygg er energiproduserende teknologier som solfangere og solceller helt avgjørende.

I laboratoriet i Barcelona tester Hydros solenergiteam ulike teknologier for produksjon av solenergi. Etter testingen sammenlikner teamet teknologiene og plukker ut dem som er best egnet for integrering i bygningsfasader.

Max Radt, som leder kompetansesentesenteret for solenergi i Barcelona, understreker hvor viktig det er å kunne formidle korrekte og pålitelige data til kundene. Han forteller at det er stor interesse for byggintegrerte solenergiteknologier, men at det også er en god del myter å stikke hull på.

– For en stund siden gikk folk rundt og sa at solskjerming kan spare opp til 30 prosent energi til avkjøling. Vi ville finne fakta, og etter et par ukers testing i vårt laboratorium fant vi ut at et rom med solskjerming i løpet av to typiske sommerdager bruker 43 prosent mindre energi enn et rom uten solskjerming, sier han.

Testene ved Hydros ZEB-laboratorium utføres i to identiske rom som er plassert ved siden av hverandre inne i et annet større rom for å sikre at testingen foregår under like forhold.

Semitransparente solcelleglass

En av teknologiene som solenergi-teamet i Barcelona tester i disse dager, er et semitransparent solcelleglass. Nurzia forklarer hvordan denne nye teknologien slipper et komfortabelt lys inn i rommet samtidig som det er mulig å se ut. Selv om vinduet virker ganske mørkt på nært hold, er sikten ut god på litt avstand.

– Det er tre hovedformål ved denne type solcelleglass: For det første å produsere elektrisitet, for det andre å beskytte innemiljøet mot varmen fra solen, og for det tredje at det slipper en del lys inn i rommet, sier Nurzia.

Han legger til at selv om de aller fleste standard solcellemoduler er noe mer energieffektive, har det nye solcelleglasset estetiske kvaliteter, noe som også er viktig for mange kunder.

Tester solfangere av aluminium

I tillegg til bygningsintegrerte solcelleløsninger tester solenergiteamet også kvaliteten på termiske solfangere, blant annet en ny type med presisjonsrør av aluminium, som Hydro har utviklet. Disse solfangerne forventes å være minst like effektive og å ha en vesentlig lavere kostnad enn dagens solfangere, der rørene vanligvis er lagd av kobber. 

– En fire kvadratmeter stor installasjon er tilstrekkelig til forsyne en famile på fire med varmtvann, sier Nurzia og legger til at energien fra det varme vannet også kan brukes til oppvarming og nedkjøling av bygningen.

Hydro har også et laboratorium for energinøytrale bygg i Bellenberg i Tyskland og planlegger enda et testsenter i Doha i Qatar, som sammen med senteret i Barcelona skal inngå i et nettverk av ZEB-laboratorier.

– Nettverket av ZEB-laboratorier er viktig for å kunne teste hvordan solenergiteknologiene fungerer under forskjellige klimatiske forhold, sier Nurzia.

Recommended for you