Skip to content

Konserndirektør kjøper aksjer

Konserndirektør Arvid Moss har 24. november, 2011 kjøpt 4.000 aksjer i Hydro til kroner 24,93 per aksje. Arvid Moss eier etter dette, inkludert nærstående 77.457 aksjer i Hydro.

Investorkontakt
Kontakt: Rikard Lindqvist
Mobil:     +47 41751199
E-post:   Rikard.Lindqvist@hydro.com

Recommended for you