Skip to content

Konsernsjef kjøper aksjer

Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg har 1. november, 2011 kjøpt 5.000 aksjer i Hydro til kroner 27,50 per aksje. Svein Richard Brandtzæg eier etter dette, inkludert nærstående 62.847 aksjer i Hydro.

IR + media

Recommended for you