Skip to content

Konsernsjef kjøper aksjer

Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg har 11. august kjøpt 5.000 aksjer i Hydro til 31,00 kroner per aksje.

Brandtzæg eier etter dette, inkludert nærstående, 57.847 aksjer i Hydro.

Kontakt
Kontakt: Stefan Solberg
Mobil:    +47 91727528
E-post:   Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you