Skip to content

Med fotball for bedre utdanning og miljøarbeid

Å spille fotball i Norge er bare en av faktorene som motiverer ungdommene på teamene til Alunorte Rain Forest.

Fotballprogrammet Alunorte Rain Forest er del av et større prosjekt som skal fremme utdanning og god atferd.

Under mottoet “Bola pra Frente, Educação pra Gente”, som kan oversettes med "framover med ball og utdanning for alle", tar programmet fotball i bruk for å stimulere ungdom til å ta utdanning. 

En bedre framtid

Deltakelse i programmet gir mulighet for å bedre fotballferdighetene, få sjanse til å reise til Europa og legge grunnlaget for en bedre framtid.

– Å være god i fotball er viktig, men det aller viktigste kriteriet for å bli en del av teamet er å kunne vise til resultater på skolen, sier Alberto Martins Müller, som er prosjekt-koordinator og trener for guttelaget.

Prosjektet tar til ved skolestart. Gjennom året er elevene med på forelesninger og framføringer og deltar i en kunnskapskonkurranse parallelt med de innledende turneringer der de beste fotballspillerne blir plukket ut for lagene.

Til sist blir 18 jenter og 18 gutter valgt ut for å være med teamene som skal reise til Norge.

Et spørsmål og svar-spill er med på å sile ut de elevene som med bakgrunn i sine skoleferdigheter får være med i følget som drar fra Barcarena til Norge.

Utfordringer

Ved siden av å på kampene til Alunorte Rain Forest i Oslo får vinnerne av kunnskapsprisene kontakt med norsk kultur og det norske samfunnet. Og det kan være en utfordring å oppleve forskjellene mellom den europeiske virkeligheten og det elevene er vant til fra sine lokale samfunn i Barcarena-distriktet.

Den miljømessige delen av dette utdanningsprosjektet er i 2011 viet til studier og forskning på skogsvegetasjonen som omkranser elvene, et velkjent innslag i det lokale landskapet.

Tre unge studenter ble i år valgt ut som de beste i Barcarena. Ériça Kawaguichi, Lena Guimarães og Helisandra Pires vil senere få til oppgave å presentere resultatene av sine studier på skoler og i lokalsamfunnene.

– Hensikten med disse studiene er å avdekke samfunnsmessige og miljømessige forbedringer som så kan legges fram for byen, forklarer Müller. Resultatet av studiene vil bli presentert i et lokalt forum som omfatter både skoler, lokalsamfunn og politiske myndigheter fra Barcarena.
 
I tillegg bistår prosjektet i etableringen av "School Agenda 21", et miljøprogram for utdanning og miljøtiltak med grunnlag i det FN-utviklete "Global 21 Agenda".

– Lærere fra Barcarena har fått nødvendig opplæring, og nå skal prosjektdeltakerne gå gjennom det samme for å kunne være en ekstra støtte ved etableringen av utvalg som skal ha ansvaret for miljømessige opplæringsaktiviteter ved skolene, sier Müller.

Recommended for you