Skip to content

Modernisering besluttet for Hydros valseverk i Holmestrand

Kraftforsyning og kontrollsystem for varmvalseprosessen ved Hydros valseverk for aluminium i Holmestrand skal moderniseres gjennom en investering på 55 millioner kroner.

Moderniseringen og oppgraderingen av de elektriske systemene skal sikre fortsatt stabil og trygg drift av varmvalsen.

Fabrikken i Holmestrand har om lag 300 ansatte og er det ene av Hydros to anlegg for valsede aluminiumprodukter i Norge. Anleggene inngår i Hydros globale nettverk med i alt sju valseverk.

– Investeringen i modernisering av varmvalsen er en god nyhet for Holmestrand og for verkets kunder. Våre driftsoperatører og vedlikeholdspersonell arbeider hele tiden hardt for å optimalisere driften, og denne oppgraderingen vil styrke Holmestrand-verket i et framtidig perspektiv, sier Manfred Mertens, leder av forretnings-enheten Packaging & Building i Hydros forretningsområde Valsede Produkter.

– Vi er tilfreds med avgjørelsen, og vi er ivrige etter snarest mulig å kunne realisere tiltakene, sier fabrikksjef Martin Sagen i Holmestrand. – Dette bidrar til å oppfylle våre strategiske mål om sikker og effektiv produksjon av høykvalitets aluminiumprodukter levert i rett tid til beste for våre kunder.

I tillegg til selve aluminiumvalsen i Holmestrand har Hydro en avansert lakkeringsvirksomhet som forsyner europeiske kunder med valset og lakkert bånd til bruk i eksempelvis bygningsartikler og emballasje for mat og forbruksartikler – og telyskopper.

I vestfoldbyen har Hydro en omsmelteovn og et støperi som er et av de eldste og mest gjennomprøvde anlegg for resirkulering av aluminum i Norge. Gjennom Holmestrand-verket deltar Hydro i disse dager i kampanjen som IKEA har initiert for å engasjere skolebarn til å samle inn brukte telys. Kampanjen er en demonstrasjon av hvordan aluminium kan gjenvinnes gang etter gang uten kvalitetsforringing.

Recommended for you