Skip to content

Nærstående til konserndirektør kjøper aksjer

Nærstående til konserndirektør Johnny Undeli har 9. august 2011 kjøpt 500 aksjer i Hydro til kroner 30,00 per aksje. Johnny Undeli eier etter dette, inkludert nærstående, 12.132 aksjer i Hydro.

Kontakt
Kontakt: Stefan Solberg
Mobil:    +47 91727528
E-post:   Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you