Skip to content

Nærstående til styremedlem kjøper aksjer

Nærstående til nestleder i Hydros styre, Benthe Rathe, har 11. august 2011 kjøpt 5.000 aksjer i Hydro til kroner 31,42 per aksje. Benthe Rathe eier etter dette, inkludert nærstående, 29.000 aksjer i Hydro.

Kontakt
Kontakt: Stefan Solberg
Mobil:    +47 91727528
E-post:   Stefan.Solberg@hydro.com

Recommended for you