Skip to content

Norges første energipositive næringsbygg kommer i Trondheim

Alliansen Powerhouse, som består av Entra Eiendom, entreprenørselskapet Skanska, arkitektfirmaet Snøhetta, miljøstiftelsen ZERO og aluminiumselskapet Hydro, skal bygge Norges første og verdens nordligste energipositive forretningsbygg – på Brattørkaia i Trondheim.

Kalde vintre og stor variasjon i tilgangen på solenergi, kombinert med varme sommerdager, gir klimatiske utfordringer man finner få andre steder i verden. Powerhouse-prosjektet er derfor spesielt utfordrende og teknologisk banebrytende.

– Vi er glade for å kunne presentere og realisere det første energipositive næringsbygget i Norge. Prosjektet vil sette nye nasjonale og internasjonale standarder for hvordan man jobber med energieffektive og energipositive bygg, og vil gi et perfekt bygg for en leietaker som vil ta et aktivt miljøansvar, sa administrerende direktør i Entra, Kyrre Olaf Johansen, da han og de andre partnerne i Powerhouse-alliansen presenterte prosjektet under en pressekonferanse i Trondheim fredag.

Brattørkaia AS, der Entra Eiendom er majoritetseier, blir eier av bygget, mens Skanska skal være entreprenør, Snøhetta skal tegne og Hydro skal levere den energieffektive aluminiumfasaden. ZERO skal drive informasjonsarbeid.

"Store skritt på kort tid"

Partene i Powerhouse signerte i slutten av april i år en samarbeidsavtale om å bygge energipositive bygg i Norge. Allerede nå er alliansen klar med sitt første energipositive næringsbygg.

– Vi har tatt store skritt på kort tid. Siden vi sammen med ZERO i høst lanserte tanken om et energipositivt bygg i Norge, gleder vi oss nå over at prosjektet snart er i hus, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Bygget får en sentral plassering i Trondheim – mellom jernbanestasjon, hurtigbåt og hurtigrute i et område i kraftig vekst. Brattøra har flere store arbeidsplasser, et nytt kongresshotell er under bygging, det nye nasjonale pop- og rocksenteret ruver i området, og et nytt stort hovedkontor for Direktoratet for Naturforvaltning er under bygging.

Positivt fotavtrykk

– Brattøra er preget av mye nyskaping i et miljøperspektiv. I en så sentral del av byen er det selvfølgelig viktig at bygningene etterlater seg et positivt fotavtrykk både når det gjelder utseende og miljø, sier Ole Gustavsen, direktør i Snøhetta arkitekter.

Ambisjonen er at forretningsbygget på Brattøra, ”Powerhouse One”, skal bli det første av flere energipositive bygg i regi av Powerhouse-alliansen. Bygget skal gå i pluss både energimessig og kommersielt. Allerede nå starter derfor jakten på en leietaker til de attraktive lokalene.

– Å være med på dette prosjektet er innovasjon – både med tanke på produktutvikling, prosjektutvikling og organisasjonsutvikling. Til syvende og sist vil bærekraftige bygg som plusshuset på Brattøra skape merverdi for våre kunder – da blir de også bærekraftige økonomisk, sier Per Ola Ulseth, konserndirektør i Skanska Norge.

Ferdig i 2013

Fundamenteringen av bygget på Brattørkaia er allerede i gang. I beste fall kan bygget stå klart til innflytting rundt sommeren 2013.

– Dette prosjektet kan ha stor betydning når det gjelder å finne gode tekniske løsninger som reduserer energiforbruket i bygg. Jeg er glad for at både Hydro og Entra Eiendom med sin fagkunnskap kan bidra til å utvikle nye miljøvennlige løsninger, sier nærings- og handelsminister Trond Giske.

Skal inspirere andre

Partene i Powerhouse ønsker å utvikle næringsbygg som i løpet av sin levetid produserer mer fornybar energi enn det som til sammen blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget. Det finnes eksempler på denne type bygg lenger sør i Europa, men ikke i Norge.

– Vi ønsker å inspirere andre slik at også Norge kan bidra til å løse en av verdens største utfordringer, nemlig å redusere det enorme energiforbruket i verden, sier lederen i ZERO, Einar Håndlykken.
 
40 prosent av verdens energiforbruk går med til å bygge og drifte bygg.

Powerhouse skal utfordre eksisterende byggekonvensjoner og utarbeide banebrytende konsepter for energipositive bygg på kommersielle vilkår.

Recommended for you