Skip to content

Nytt forskningsprosjekt på aluminium lansert i Qatar

Et nytt samarbeidsprosjekt for å forske på aluminiumproduksjon har blitt lansert av fakultetet for materialteknologi ved universitetet i Qatar, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), aluminiumselskapet Qatalum og Hydro.

Qatar Foundation har tildelt midler til prosjektet, og et oppstartsmøte ble nylig arrangert i Doha og Mesaieed. Sju studenter fra Qatar University vil delta i prosjektet, og tre av dem er qatarer.

Oppstartsmøtet inkluderte presentasjoner om aluminiumproduksjon, samt et besøk til Qatalum og dets elektrolyse, anodefabrikk, støperi og laboratorium. I tillegg fikk deltakerne en praktisk innføring i hvordan prøver av aluminium klargjøres ved laboratoriet for metallurgi på MTU-fakultetet ved Qatar University, under overvåking av erfarne teknikere fra NTNU og Qatar University.

Målet med prosjektet er å styrke den spesifikke kompetansen som er relevant for aluminiumindustrien i Qatar.

De sju studentene som inngår i prosjektet, skal se nærmere på støpelegeringer, ekstruderinger og forestående utfordringer knyttet til sporingsstoffer. Eksperter fra Hydro og Qatalum vil sammen med ansatte fra Qatar-universitetet og NTNU fungere som veiledere for studentene.

Hydro har de to siste årene støttet universitetet i Qatar blant annet ved å finansiere at professor Halvor Kvande, tidligere ansatt som forsker i Hydro, foreleser om elektrolyse av aluminium. Den videre planen er å etablere FoU-prosjekter ved Qatar University som kan støtte Qatalum i tekniske utfordringer knyttet til elektrolysen og anodefabrikken.

I desember signerte NTNU og universitetet i Qatar dessuten en intensjonsavtale, støttet av Hydro og Qatalum. Denne MoU-avtalen er den første som er opprettet mellom NTNU og et arabisk universitet, med hensikt å utdanne masterstudenter som senere kan rekrutteres til Qatalum.

Recommended for you