Skip to content

Powerhouse på nett

Byggalliansen Powerhouse, som arbeider for energipositive bygg, har lansert sin nye logo og nettside – powerhouse.no.

Alliansen består av Entra Eiendom, entreprenørselskapet Skanska, aluminiumselskapet Hydro, arkitektfirmaet Snøhetta og miljøorganisasjonen ZERO.

Daglig leder i ZERO, Einar Håndlykken, gleder seg over at nettsiden powerhouse.no nå er lansert.

– Det har vært stor interesse for Powerhouse, og med nettsiden på plass kan vi tilby mer informasjon til alle som vil engasjere seg i Powerhouse-alliansens prosjekter, sier han.

Blant nettsidens viktigste innhold er oppdatert informasjon om arbeidet med Norges første "plusshus", Powerhouse One, på Brattørkaia i Trondheim. Powerhouse One vil bli verdens nordligste energipositive bygg, og det stiller alliansen overfor store utfordringer.

– Vi har som mål for nettsiden å komme i kontakt med nye samarbeidspartnere, under-leverandører og leietakere. Hvis vi skal klare å bygge hus som produserer mer energi enn de forbruker, må vi ha de beste i bransjen med på laget. Derfor oppfordrer vi interesserte til å bruke nettsiden og å ta kontakt, sier Håndlykken.

Hva er et "plusshus"?

Den flunkende nye nettsiden powerhouse.no gir leseren en innføring i hva et plusshus er og hvorfor Powerhouse satser så ambisiøst på å bygge Norges første av sitt slag. I tillegg til oppdatert informasjon om arbeidet i Powerhouse vil nettsiden gi oversikt over framtidige prosjekter og beskrive hvordan de enkelte medlemmene av alliansen bidrar i prosjektet.

Med nettsiden på plass håper Powerhouse-alliansen å øke interessen for energieffektive bygg i Norge, slik at flere skal bli fristet til å bygge et plusshus.

Bygg står i dag for 40 prosent av verdens energiforbruk, og forbruket i bygg kan bli like stort som det totale energiforbruket i verden i dag – om ingenting gjøres med det. Det er bakgrunnen for etableringen av Powerhouse.

Eller som Powerhouse selv sier på sin nye nettside: "Plusshus er framtidens bygg."

Recommended for you