Skip to content

Powerhouse søker spisskompetanse til energipositive bygg

Byggalliansen Powerhouse, der Hydro er en av partnerne, søker selskaper med spisskompetanse til å delta i utviklingen av Norges første energipositive forretningsbygg, som skal ligge på Brattørkaia i Trondheim.

– For å kunne sprenge nye grenser og bygge energipositive bygg er det avgjørende å ha tilgang til mest mulig kompetanse på et tidligst mulig tidspunkt. Derfor inviterer vi selskaper med kompetanse og erfaring innenfor teknisk rådgivning og styringssystemer for bygg til å presentere seg for partnerne i Powerhouse, sier prosjektleder Carl Henrik Borchsenius.

Han forteller at aktuelle selskaper vil ha muligheten til å presentere seg selv fra og med neste uke.

Powerhouse ønsker å knytte til seg kompetanse som kan være relevant både for alliansens første prosjekt på Brattørkaia i Trondheim og for nye framtidige prosjekter. På et noe senere tidspunkt vil alliansen også knytte til seg kompetanse på nett for fjernvarme og strøm.

Partnerne i Powerhouse ønsker å utvikle næringsbygg som i løpet av sin levetid produserer mer fornybar energi enn det som til sammen blir brukt til produksjon av byggevarer, oppføring, drift og avhending av bygget.

Powerhouse er en allianse som består av Entra Eiendom, entreprenørselskapet Skanska, Snøhetta arkitekter og miljøorganisasjonen ZERO, foruten aluminiumselskapet Hydro. Alliansen skal utfordre eksisterende byggekonvensjoner og utarbeide banebrytende konsepter for energipositive bygg på kommersielle vilkår.

Om lag 40 prosent av verdens energiforbruk går i dag med til å bygge og drifte bygg.

Recommended for you