Skip to content

Pressverk med 25 år i Hydro

For 25 år siden brukte Hydro 149 millioner kroner på å kjøpe fem pressverk fra Alcan og på den måten doble størrelsen på sin pressverkgruppe. Etter alle disse årene holder anleggene fram med å bidra til selskapets nedstrømsaktiviteter.

I 1986 var forhandlingene om overtakelsen en god nok sak til å fortjene et større oppslag i avisen Financial Times 21. mai under tittelen "Norsk Hydro forhandler om fem av Alcans pressverk".

Oppkjøpet var fullført i august og tilførte Hydros pressverkgruppe i alt fem nye anlegg:

  • Raeren, Belgia
  • Lucé, Frankrike
  • Pinon, Frankrike
  • Uphusen, Tyskland
  • Ornago, Italia


Et viktig år i Hydros historieI tillegg til aktivitetene innenfor ekstrudering utviklet Ornago dessuten byggsystemet Domal, som gjennom årene også har skapt gode verdier både for den italienske virksomheten og for Hydro.

Gjennomføringen av prosjektet "North Star", som det ble kalt, var ikke det eneste Hydro gjorde dette året i 1986 for å ekspandere sin aluminiumvirksomhet. Slett ikke.

Omtrent på samme tid som Alcan-overtakelsen ble fullført, flyttet Hydros pressverkgruppe hjemmefra. Toppledelsen i Extrusion Group flyttet fra Oslo til Lausanne, der den fortsatt holder hus.

Enda viktigere var transaksjonen som Hydro gjennomførte 1. september, da selskapets aluminiumdivisjon ble fusjonert med Årdal & Sunndal Verk (ÅSV). Sammenslåingen brakte Hydro opp på et nytt nivå i aluminiumindustrien, særlig i Europa, både når det gjaldt teknolopgisk ekspertise og produksjon av primæraluminium.

Med ett var Hydro blitt verdens femte største aluminiumselskap. Og det skulle ikke stoppe med de historisk viktige begivenhetene for 25 år siden...

Recommended for you