Skip to content

Prestisjefylt kompetansepris til Høyanger

Hydros aluminiumverk i Høyanger er hedret med “Kompetanseprisen 2011” fra HR Norge, den norske medlemsorganisasjonen for personal og ledelse.

Prisen ble delt ut onsdag 11. mai under en seremoni i Oslo. Den er en anerkjennelse for Høyanger-verkets høye standard på personalutvikling.

Med AMPS i førersetet

Per Holdø, leder for organisasjons- og lederutvikling i Hydros forretningsområde Primærmetall, sier prisen er en viktig anerkjennelse av Hydros AMPS-program (Aluminium Metal Production System), som tar sikte på å optimalisere og standardisere arbeidsprosessene.

− Dette er et beste praksis-prosjekt, forklarer Holdø.

− Den overordnede planen er å gi operatørene mer ansvar for å være med på å beskrive og standardisere arbeidsprosessene våre. Dette forbedrer arbeidet, men gir også en mer fleksibel organisasjon. I tillegg blir arbeidet mer givende for operatørene.

Fabrikksjef Egil Fredriksen ved Hydro-verket i Høyanger er svært glad for anerkjennelsen.

– Det har vært et godt samarbeid mellom supportfunksjoner i Oslo og organisasjonen i Høyanger. Dette er en anerkjennelse til alle ansatte. HR, driftsavdelingene og supportavdelingene på alle nivåer har bidratt til å lage et komplett system. Motivasjonen har vært å lage et system som fungerer i praksis i beste AMPS-ånd. Prisen vil styrke omdømmet for Høyanger internt og eksternt.

Bidrar til kostnadsreduksjoner

I tillegg sier Holdø at programmet bidrar til Primærmetalls ambisjon om å redusere kostnadene med 300 dollar per tonn aluminium produsert.

− Anlegget har redusert produksjonskostnadene med 260 dollar per tonn siden 2008, sier han. − Det tilsvarer om lag 85 millioner kroner i året.\

Gjennom denne delen av AMPS-systemet blir standard driftsprosedyrer (SOP) utviklet for ulike aspekter ved produksjonen.

Operatørene selv har bidratt til å utvikle SOP-prosedyrene, som er tilgjengelige i Hydros online e-læringsportal. Så kan operatørene på hele anlegget lære den riktige måten å utføre oppgavene på.

Programmet sikrer også at operatørene har den kunnskap, kompetanse og opplæring de trenger for å utføre oppgavene korrekt.

Pilotanlegg

Høyanger har vært pilotanlegg for programmet, som nå skal iverksettes ved de andre anleggene i Primærmetall. Programmet har i første omgang omfattet operatørene, men vil senere også inkludere kontoransatte.

− Men dette trenger ikke å begrenses til Primærmetall, påpeker Holdø. − Det er et konsept som alle kan bruke.

Recommended for you